Studenci na rynku nieruchomości 2018: RAPORT Z BADANIA

Status mieszkaniowy studenta jest zróżnicowany. Statystyczny student najczęściej nie jest najemcą, lecz mieszka z rodziną lub przyjaciółmi. Najem prywatnej nieruchomości w 2018 r. deklarował jedynie co trzeci ankietowany. Ciągle mało spotykanymi na rynku formami zawierania umów są umowy najmu instytucjonalnego oraz umowy najmu okazjonalnego. Niepokojąco wysoki jest natomiast odsetek umów zawieranych w formie ustnej.

 

Zgodnie z analizą najmu studenckiego, przeprowadzoną przez Centrum AMRON we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Stowarzyszeniem Właścicieli Mieszkań na Wynajem „Mieszkanicznik”, studenci najczęściej zawierają umowy na całą nieruchomość – udział takich umów wśród studentów studiów I i II stopnia, realizowanych m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Gdańsku, Gdyni, Łodzi,  Rzeszowie, Bydgoszczy, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Opolu, Koszalinie, Kielcach oraz Elblągu w bieżącym roku wyniósł  53%. Na ogół najmowane są lokale mieszkalne, domy stanowiły miejsce zamieszkania jedynie 4% ankietowanych.

62% studentów ponosi przeciętne miesięczne koszty rzędu 250 – 750 zł. Co piąty student w 2018 r. poniósł  miesięczne opłaty za najem rzędu 750 – 1 250 zł, zaś 8% ankietowanych zadeklarowało, że koszty były wyższe. Jednocześnie 55% ankietowanych zaznaczyło, że ww. kwoty nie wyczerpują całkowitych kosztów najmu, lecz student ponosi dodatkowe opłaty, uwzględniające m.in. koszty mediów, czynszu administracyjnego lub Internetu.

Najmowane lokale mieszkalne, domy jedno- i wielorodzinne najczęściej posiadały 3 pokoje (38%), nieco rzadziej zawierane były umowy najmu na nieruchomości 2-pokojowe (32%), w kawalerkach w 2018 r. zamieszkiwało 13% studentów, a mieszkania oraz domy 4-pokojowe i większe stanowiły miejsce życia dla 17% ankietowanych.

Analiza dostarcza przekrojowej wiedzy na temat podstawowych warunków najmu, jego kosztów, preferencji po stronie najemców oraz stopnia formalizacji zjawiska najmu. Stanowi także cenną wiedzę dla wynajmujących w zakresie zainteresowania studentów wybranymi typami nieruchomości, liczbą pokoi, liczby osób zamieszkujących nieruchomość, a także czynników, które mają znaczenie przy wyborze studenckiego miejsca zamieszkania.

Dla najemców przewidziana została także część poradnikowo-edukacyjna, zawierająca zasady bezpiecznego najmu i krótki przewodnik, na co zwrócić uwagę, przygotowując się do wyboru studenckiego lokum.

 

Raport z badania jest dostępny w dziale do pobrania

Może Cię zainteresować: