Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców NZB – informacja i edukacja

Druga część spotkania koordynatorów i wykładowców programu Nowoczesne Zrządzanie Biznesem poświęcona była wybranym zagadnieniom dotyczącym stanu świadomości ekonomicznej społeczeństwa polskiego oraz z instrumentom wpływającymi na poprawę tej świadomości.

Cykl wystąpień rozpoczął wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji Waldemar Zbytek. Wskazał na relacje pomiędzy edukacją finansową a sytuacją na rynku pracy. – Jednym z wielu problemów rynku pracy w Polsce jest to, że mówi się o tym, jak się przedstawić, jak napisać CV – czyli tylko o socjotechnice pozyskiwania pracy. Tymczasem należy uczyć, jak podwyższyć swoją wartość jako pracownika – a nie tylko wartość na rozmowie kwalifikacyjnej – zaznaczył.

 

 

Nieoceniona wiedza

Odpowiedni poziom wiedzy może przydać się również tym, którzy postanowili zostać nie pracownikami, ale… pracodawcami. Często zapomina się o tym, że uczelnie powinny wychowywać również przyszłych przedsiębiorców – dostarczając im informacji koniecznych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przykładem mogą być programy edukacyjne dotyczące eksportu. 

Wiedza z zakresu finansów będzie przydatna studentom nie tylko w przyszłym życiu zawodowym. – Należy nauczyć ich wykorzystywania tej wiedzy w prywatnym życiu. Ogromna jej część tej wiedzy może przydać się zarówno przedsiębiorcy, jak i osobie fizycznej– stwierdził wiceprezes CPBiI.

Tak ambitnego i wielowątkowego przedsięwzięcia nie da się realizować bez otoczenia medialnego. Dlatego organizatorzy programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem stawiają na współpracę z mediami akademickimi. – Będzie to około 70 wydawnictw, rozgłośni radiowych czy portali akademickich – zaznaczył Waldemar Zbytek. I zaapelował do wszystkich partnerów programu o pomoc w jego realizacji. – Chcemy państwa poprosić o to, żebyście z naszymi kooperantami na uczelniach wspierali rozwój tej współpracy. Pomagali budować materiał merytoryczny, aby rozgłośnie radiowe mogły przekazywać odpowiednią wiedzę – powiedział.

Prelegent zwrócił również uwagę na szczególny element programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – czasopismo, noszące miano programu. – Pismo „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” nie będzie masowym materiałem rozdawanym w setkach tysięcy egzemplarzy – zaznaczył Waldemar Zbytek, podkreślając szczególny charakter wydawnictwa jako fundamentalnej publikacji o charakterze prasowym dla programu NZB.

Innym elementem programu jest współpraca międzynarodowa. –To bardzo długi proces, rozpoczęliśmy go 7 lat temu – zaznaczył wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Przykładem edukacji, która przyda się każdemu Kowalskiemu, jest realizowany wspólnie z ZUS moduł tematyczny poświęcony ubezpieczeniom społecznym. – Chcemy pokazać studentom jedno: ZUS jest konieczny, ale niezbędne jest również to, aby oszczędzali i odkładali również poza systemem publicznym – zaznaczył Waldemar Zbytek.

 

Systemy wymiany informacji

Co nowego w systemie wymiany informacji? Kwestię tę omówili Jędrzej Brand, Dyrektor ds. Rozwoju Systemów Wymiany Informacjiw Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Sławomir Grzelczak, prezes zarządu BIG InfoMonitor i wiceprezes zarządu BIK.

– Pierwszy system wymiany informacji – Bankowy Rejestr – zaczął działać w 1992 r. Dziś mamy 9 systemów, których administratorem jest ZBP – podkreślił Jędrzej Brand. – Systemy podstawowe – Dokumenty Zastrzeżone i Bankowy Rejestr – pozwalają na wstępną selekcję, umożliwiają dostęp w czasie rzeczywistym – dodał prelegent, zaznaczając jednocześnie, że konieczne jest aktywne zasilanie tych systemów informacjami przez banki. – Nie chodzi tylko o to, żeby z tych systemów korzystać w etapie wstępnej selekcji czy scoringu, ale również o to, żeby aktywnie je zasilać– podkreślił.

Funkcjonujący znacznie krócej niż Bankowy Rejestr, bo dopiero od 2008 r., system Dokumenty Zastrzeżone zgromadził unikalny zestaw danych o skradzionych i zagubionych dowodach tożsamości i innych dokumentach. Systemem zainteresowało się nawet Ministerstwo Gospodarki – przedstawiciele tego resortu chcą, żeby każdy przedsiębiorca, który się będzie rejestrować w CEIDG był sprawdzany w bazie Dokumenty Zastrzeżone.

Najnowszym projektem, działającym od początku ubiegłego roku, jest System Zastrzegania Kart – zastrzegam. pl. – Ostatnio udało się pozyskać partnera, operatora sieci Plus; numer będzie zapisany na kartach SIM sprzedawanych przez tego operatora – powiedział Jędrzej Brand.

 

 

Szef BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak omówił dwa zagadnienia. Pierwszym z nich było docieranie do Polaków z informacją na temat Biura Informacji Kredytowej. – To praktyczna wiedza o tym, jak budować swoją historię kredytową i po co to robić – zaznaczył. I dodał, iż solidni kredytobiorcy z dobrym scoringiem liczyć mogą na wiele korzyści. – Zachęcamy naszych partnerów do tego, żeby ten, kto ma dobrą historię w BIK, mógł liczyć na dobre traktowanie. Czynią tak nie tylko banki, ale i ubezpieczyciele – stwierdził Sławomir Grzelczak. I jako przykład podał inicjatywę jednego z ubezpieczycieli, przyznającego 30 proc. zniżki na ubezpieczenie turystyczne osobom z dobrym scoringiem BIK.

Jeśli chodzi o systemy wymiany informacji gospodarczej, to – niestety – merytoryka zdaje się przegrywać z kalendarzem wyborczym. Jeszcze na początku roku Ministerstwo Finansów lansowało projekt rejestru dłużników należności. – Narzędzie takie dałoby możliwość szybkiego i skutecznego sprawdzenia, czy dana osoba płaci podatki i ZUS. Ten projekt byłby rewolucyjny – ułatwiałby obrót gospodarczy – przypomniał prezes BIG InfoMonitora.

Niestety, dwa tygodnie temu projekt został zawieszony w MF. – Winien temu jest zapewne kalendarz wyborczy. Długo przygotowywana ustawa – masa czasu, pieniędzy, starań, konsultacji pójdzie w błoto – powiedział Sławomir Grzelczak. Nie wiadomo też, czy uda się przeprowadzić inne zmiany korzystne dla polskiego systemu wymiany informacji gospodarczej. – W nowej ustawie o BIG są dwa artykuły działające na korzyść konsumenta – jedno to wniosek ujednolicony, druga to sprzeciw dłużnika. Nie wiadomo, czy uda się to przeprowadzić – stwierdził prezes BIG InfoMonitor.

 

 

Przedsięwzięcia edukacyjne

Szymon Stellmaszyk, doradca zarządu ZBP w Zespole Współpracy Międzynarodowej; prawnik, członek komitetów ds. przestępstw finansowych, ds. międzynarodowych i ds. komunikacji w Europejskiej Federacji Bankowej (EBF), przypomniał o organizowanej przez EFB inicjatywie European Money Week, wskazując przy tym na zaangażowanie polskiego sektora bankowego i ZBP w ten projekt. – W tych działaniach EFB uczestniczą aż 32 asocjacje, reprezentujące 4000 banków. 23 podmioty przystąpiły do programu EMW – przypomniał prelegent.

Jakie są cele EMW? Najważniejsze z nich to: ukazanie wagi edukacji finansowej, wymiana najlepszych praktyk, zrozumienie roli banków i poprawa wizerunku sektora finansowego. European Money Week skupia się na akcjach skierowanych do młodzieży gimnazjalnej i licealnej, nie wykluczając udziału w nich innych podmiotów, np. z sektora publicznego.

Jakie polskie przedsięwzięcia edukacyjne wpisują się w EMW? – ZBP od dwóch lat jest patronem projektu edukacyjnego BAKCYL. To podstawowa forma działań Związku w odniesieniu do głównej grupy docelowej tegorocznego EMW – przypomniał Szymon Stellmaszyk. Wymienił także wiele inicjatyw edukacyjnych, skierowanych bezpośrednio do szkół i placówek edukacyjnych – zarówno w Polsce, jak i poszczególnych krajach europejskich.

Dominantą i zarazem wymownym podsumowaniem całego dnia obrad była debata zatytułowana „Oszczędności motorem wzrostu i gwarancją godziwej starości. Co Polacy wiedzą o swoich finansach, a co powinni wiedzieć”. Słowo wstępne wygłosił Marek Radzikowski, doradca zarządu ZBP. W panelu prowadzonym przez redaktora naczelnego czasopisma „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, Macieja Małka, wzięli udział: Zbigniew Derdziuk – prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich, Małgorzata Rusewicz – prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Paweł Tamborski – prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych oraz prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – członek zarządu Narodowego Banku Polskiego.

 

 

Karol Jerzy Mórawski

Może Cię zainteresować: