Społecznik 2.0 wspiera oddolne lokalne inicjatywy

Cechą wspólną wszystkich Banków zrzeszonych w SGB od zawsze była i jest lokalność. Koncepcja Społecznika 2.0 jest jej odzwieciedleniem. Umiejętność zaszczepienia w społeczności chęci wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wyższego celu to kontynuacja idei spółdzielczości, od której zaczęła się historia SGB. Wsparcie oddolnych, lokalnych inicjatyw wzmacnia wizerunek marki jako odpowiedzialnej społecznie oraz wrażliwej na potrzeby i problemy środowiska, w którym funkcjonuje.

Cel, jaki przyświeca Społecznikowi 2.0, to wsparcie małych projektów, będących oddolnymi inicjatywami osób zaangażowanych w życie swojej społeczności. Społecznik 2.0 stoi po
stronie osób, które:

  • dostrzegają w swoim lokalnym środowisku dziedziny i obszary wymagające zmian,
  • mają pomysły, jak zmienić swoje otoczenie na lepsze, aby służyło całej społeczności,
  • chcą integrować osoby ze swojego otoczenia i potrafią zachęcić je do współpracy,
  • czują się odpowiedzialni za swoje otoczenie, nie poddają się i motywują innych do działania.

Działania projektu koncentrują się na małych grupach, wspólnotach, którym można przyjrzeć się z bliska. Mieszkańcy tej samej okolicy najlepiej wiedzą, czego w ich sąsiędztwie brakuje: a to ławki, na której można zamienić parę słów z sąsiadką; a to oznaczeń obok niebezpiecznego przejścia dla pieszych tuż przy osiedlowej podstawówce. By zaradzić podobnym sytuacjom, czasem wystarczy lider, który zrobi pierwszy krok, zainspiruje do współpracy i wskaże kierunek działań. Dla takich liderów powstała platforma Społecznik 2.0.

Wykorzystując potencjał nowych technologii, organizatorzy zapraszają do współtworzenia tego wyjątkowego miejsca w sieci, gdzie spotykają się społecznicy i osoby zaangażowane w sprawy lokalne. Platforma ta ma ułatwić współpracę oraz umożliwić pozyskiwanie dla swoich inicjatyw wsparcia merytorycznego, organizacyjnego oraz finansowego.

Zakończyła się właśnie VII edycja konkursu – zobacz jakie projekty wygrały na: https://spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow/zwyciezcy

Może Cię zainteresować: