Spółdzielczy Partner Programu NZB

Pierwsze kontakty z sektorem bankowości spółdzielczej w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem podjęte zostały przed dwoma laty. Celem wspólnych działań było przygotowanie programu edukacyjnego prezentującego sektor spółdzielczy jako ważny i nowoczesny element polskiej bankowości. Dziś Grupa BPS jest już „najmłodszym” Partnerem Programu.

– Chcieliśmy pokazać, że banki spółdzielcze są jednostkami mobilnymi i na wskroś nowoczesnymi. Placówki te, od wielu lat związane z lokalnymi środowiskami, oferują atrakcyjne miejsca pracy dla młodych mieszkańców małych miejscowości – powiedział Waldemar Zbytek, Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz pomysłodawca Programu NZB. – Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji naszego kraju, kiedy ucieczka do dużych aglomeracji miejskich nie daje  gwarancji uzyskania zatrudnienia, tymczasem bankowość spółdzielcza umożliwia budowanie ścieżki kariery w miejscu zamieszkania, w branży, która od wielu lat cieszy się niezmiennym zaufaniem i prestiżem.

– Współpraca Banku Polskiej Spółdzielczości z Centrum Prawa Bankowego i Informacji ZBP w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem obejmie przede wszystkim cykl wykładów na wyższych uczelniach o profilu ekonomicznym lub rolniczym. Udział Banków Spółdzielczych Grupy BPS w Programie ma przede wszystkim na celu zwiększenie wiedzy nt. bankowości spółdzielczej wśród młodych ludzi, promocję misji i wartości banków spółdzielczych i wskazanie na ich szczególną rolę w społecznościach lokalnych – dodał Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku BPS S.A.

Wykłady będą prowadzili głównie wyznaczeni przez NZB koordynatorzy mający doświadczenie akademickie, ale również prezesi banków spółdzielczych. Wykłady będą więc wzbogacone o wiedzę praktyczną zdobytą podczas pracy w banku spółdzielczym.

Więcej w numerze 01/2017 „Banku Wspólnych Sił” Grupy BPS, dostępnym pod tym linkiem.

Może Cię zainteresować: