Sektor finansowy na rzecz nowoczesnej edukacji

O kluczowych wyzwaniach w zakresie nowoczesnej edukacji ekonomicznej dyskutowało 28 marca br. na PGE Narodowym w Warszawie ponad 300 przedstawicieli reprezentujących ok. 150 instytucji i podmiotów z obszaru finansów, edukacji i szkoleń. Podczas pierwszej edycji Kongresu Edukacji Finansowej podpisano również porozumienie o partnerstwie w projekcie „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”, zainicjowanym przez banki, firmy infrastrukturalne i technologiczne.

Kongres został zainaugurowany debatą pt. „Konsument XXI-wieku – wyzwania edukacji finansowej”, w której udział wzięli m.in. Wiceminister Rozwoju – Jerzy Kwieciński, p.o. Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. – Jarosław Grzywiński, Prezes Zarządu Citi Handlowy – Sławomir S. Sikora oraz Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz.

Podczas premierowej edycji Kongresu, organizowanej wspólnie przez czołowe instytucje zajmujące się tematyką edukacji ekonomicznej – Warszawski Instytut Bankowości, Fundację GPW, Fundację im. Lesława A. Pagi oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! – dyskutowano nie tylko nad poprawą poziomu wiedzy samych obywateli, ale także podnoszeniu kwalifikacji pracowników wszystkich instytucji sektora finansowego i instytucji publicznych.

– Cieszymy się, że dzięki wspólnym, szczególnym wysiłkom kilku fundacji i partnerów zewnętrznych udało się zorganizować pierwszą edycję Kongresu Edukacji Finansowej. W wydarzeniu udział wzięli nie tylko przedstawiciele sektora finansowego, ale także samorządów, uczelni, firm technologicznych i mediów. Skala zainteresowania tym projektem i jego bogata warstwa merytoryczna, wniesiona przez prelegentów i uczestników, pokazuje jak istotnym obszarem współpracy i współodpowiedzialności instytucji publicznych i sektora prywatnego jest dzisiaj edukacja finansowa obywateli we wszystkich grupach wiekowych. Mamy nadzieję, że będzie to ważny krok w kierunku lepszej, bardziej dostępnej i powszechnej edukacji finansowe, która jest niezbędnym elementem budowy dobrostanu finansowego społeczeństwa w 21 wieku. Taki cel przyświeca uruchomionemu w zeszłym roku sektorowemu projektowi Bankowcy dla Edukacji, którego koordynatorem jest WIB – powiedziała p.o. Prezesa Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości – Mariola Szymańska-Koszczyc.

W części popołudniowej, odbyła się z kolei uroczystość podpisania porozumienia o partnerstwie w projekcie na rzecz szerokiej budowy podstawowej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, z uwzględnieniem zapewnienia ochrony systemów, infrastruktury teleinformatycznej oraz samych informacji. Jak podkreślali przedstawiciele sygnatariuszy tego porozumienia, jego siła i znaczenie będą rosły z dołączaniem każdego kolejnego podmiotem zaangażowanego w jego realizację. Pod dokumentem inicjującym podpisy złożyli przedstawiciele: Związku Banków Polskich, Banku Pekao S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., ING Banku Śląskiego S.A., Fundacją KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium oraz firm technologicznych: IBM Polska i MICROSOFT.

 

Kongresowi towarzyszyło również centrum wystawiennicze – Aleja Edukacji Finansowej, w której zaproszone instytucje prezentowały swoje projekty edukacyjne.

Więcej szczegółów można uzyskać pod adresem: www.kef.edu.pl lub www.aleBank.pl/KEF

Może Cię zainteresować: