Sektor finansowy edukuje razem z samorządami!

15 grudnia br. we Wrocławiu podpisano pierwsze w Polsce porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym. Sygnatariuszami dokumentu "Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów - współpraca sektora finansowego z samorządami" są Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości oraz Gmina Wrocław.

Jak przekonują przedstawiciele stron porozumienia edukacja ekonomiczna jest niezbędnym elementem przygotowania młodego człowieka do życia we współczesnym świecie, zaś skuteczna realizacja tego zadania wymaga szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego oraz inne odpowiedzialne za edukację w tym zakresie.

Bezpośrednim celem Porozumienia jest współpraca przy realizacji działań edukacyjnych w dziedzinie ekonomii i finansów, skierowanych do dzieci, młodzieży, studentów i seniorów, realizowanych w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej Sektora Finansowego, realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości.

Sygnatariuszami Porozumienia są:

Wiceprezydent Wrocławia – Anna Szarycz

Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz

Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości – Waldemar Zbytek

 

Uroczystość porozumienia odbyła się w towarzystwie uczniów IX Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3) we Wrocławiu.

 

 

 

 

Może Cię zainteresować: