Sektor finansowy edukuje razem z samorządami – podpisano kolejne porozumienie!

30 stycznia br. w Brzegu (woj. opolskie) podpisano drugie w Polsce porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym. Sygnatariuszami dokumentu "Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów - współpraca sektora finansowego z samorządami" są Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości oraz Gmina Brzeg.

Jak przekonują przedstawiciele stron porozumienia edukacja ekonomiczna jest niezbędnym elementem przygotowania młodego człowieka do życia we współczesnym świecie, zaś skuteczna realizacja tego zadania wymaga szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego oraz inne odpowiedzialne za edukację w tym zakresie.

 

Bezpośrednim celem Porozumienia jest współpraca przy realizacji działań edukacyjnych w dziedzinie ekonomii i finansów, skierowanych do dzieci i młodzieży, realizowanych
w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej Sektora Finansowego, prowadzonego  przez Warszawski Instytut Bankowości.

 

 

Sygnatariuszami Porozumienia są:

  • Burmistrz Miasta Brzeg – Jerzy Wrębiak
  • Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz
  • Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości – Waldemar Zbytek

 

 

Uroczystość podpisania porozumienia odbyła się w Ratuszu Miejskim w obecności wielu przedstawicieli wojewódzkich i lokalnych instytucji zajmujących się działalnością edukacyjną m.in.: szef RZWPE Lesław Tomczak, Opolski Kurator Oświaty Michał Siek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Zbigniew Kłaczek, Elżbieta Szaran trener z Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz dyrektorzy brzeskich placówek edukacyjnych.

Współpracę zainaugurował Konkurs Wiedzy Finansowej BAKCYL. W dniu podpisania porozumienia w czterech brzeskich gimnazjach blisko 500 uczniów przystąpiło do I etapu konkursu i rozwiązało test wiedzy. Wiceprezes WIB Waldemar Zbytek oraz Dyrektor Projektu BAKCYL Urszula Szulc spotkali się z uczniami w każdej ze szkół i w ramach odbywających się tam Dni Kariery przedstawili zawód bankowca, a także omówili zasady konkursu i wyniki testu wiedzy. W drugim etapie uczniowie przystąpią do gry symulacyjnej „Pierwszy milion”. Finał Konkursu Wiedzy Finansowej BAKCYL w Brzegu nastąpi w połowie marca.

 

 

 

Naszym wspólnym celem  jest wprowadzić młodzież w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.

Może Cię zainteresować: