Sektor finansowy edukuje razem z samorządami – Miasto Lubiln dołącza do projektu

Edukacja w dziedzinie ekonomii i finansów skierowana do dzieci, młodzieży, studentów i seniorów to główny cel podpisanego porozumienia o współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym.

Sygnatariuszami dokumentu "Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów – współpraca sektora finansowego z samorządami", podpisanego w dniu 18 września br. w Zespole Szkół Nr 1 im.Władysława Grabskiego w Lublinie, są Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości oraz Miasto Lublin.

Fot. Urząd Miasta Lublin

Edukacja ekonomiczna jest niezbędnym elementem przygotowania młodego człowieka do życia we współczesnym świecie, a skuteczna realizacja tego zadania wymaga szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego oraz inne podmioty odpowiedzialne za edukację w tym zakresie. Od lat stawiamy na oświatę, lekcje w szkołach i dodatkowe działania skierowane do różnych grup społecznych to dla nas kolejne wyzwanie, którego z chęcią się podejmujemy. – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Bezpośrednim celem Porozumienia jest współpraca przy realizacji działań edukacyjnych w dziedzinie ekonomii i finansów, skierowanych do dzieci, młodzieży, studentów i seniorów, realizowanych w ramach Projektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości.

Fot. Urząd Miasta Lublin

W dzisiejszym świecie, umiejętność orientowania się i podejmowania trafnych decyzji w obszarze finansów osobistych, staje się już nie luksusem a koniecznością. Dlatego też cieszymy się, że Lublin dołącza do tych miast i gmin, które chcą aktywnie włączyć się w jeden z największych projektów edukacyjnych w naszym kraju, który w najbliższych latach ma ambicje stać się czołowym sektorowym projektem edukacyjnym w Europie – powiedział Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Waldemar Zbytek.

Wśród prowadzonych wspólnie aktywności znajdą się m.in. lekcje w szkołach, debaty, konferencje regionalne czy konkursy wiedzy ekonomicznej.

Fot. Urząd Miasta Lublin

Sygnatariuszami Porozumienia są:

Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk

Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz

Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości – Waldemar Zbytek

Może Cię zainteresować: