Sektor bankowy wspólnie z młodymi naukowcami na rzecz edukacji przyszłości

Popularyzacja nauki, nowoczesnych metod kształcenia oraz rozwój współpracy środowiska akademickiego z biznesem stały się podstawą do podpisania 24 września 2018 roku w Klubie Bankowca porozumienia pomiędzy Związkiem Banków Polskich, Warszawskim Instytutem Bankowości i Fundacją Młodej Nauki dot. współpracy przy rozwijaniu platformy e-learningowej MOOC (Massive Open Online Course).

Porozumienie zakłada ścisłą współpracę pomiędzy sygnatariuszami, wymianę wieloletnich doświadczeń oraz udostępnianie materiałów dydaktycznych w celu ich upowszechniania i popularyzowania wśród studentów. Platforma MOOC dzięki temu porozumieniu wzbogaci się o treści realizowanych od wielu lat działań edukacyjnych sektora finansowego (m.in. Program sektorowy Bankowcy dla Edukacji, Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem) oraz pozwoli na prowadzenie szerokich działań popularyzatorskich z podziałem na różne ścieżki zaawansowania, tak aby wiedza z zakresu ekonomii, bankowości i przedsiębiorczości była odpowiednio skrojona do potrzeb odbiorców.

Polski MOOC jest systemowym rozwiązaniem tworzącym sieć współpracy uczelni i innych uznanych podmiotów kształcących na odległość. Głównym założeniem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej platformy kształcenia, zapewniającej bogatą ofertę wirtualnych kursów dla różnego typu grup społecznych oraz skupiającej różne środowiska: uczelnie, instytucje naukowe, biznes czy organizacje pozarządowe. Projekt realizowany jest dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O tym, jak ważna i wieloletnia jest współpraca pomiędzy sektorem finansowym a polskimi uczelniami, mówił Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, podkreślając również istotność współpracy wszystkich sektorów biznesu i gospodarki ze środowiskiem akademickim.

– Pamiętać musimy o jednym. Nie byłoby tego dorobku polskiej bankowości, polskiej gospodarki, jakim dziś dysponujemy, gdyby nie ścisła i owocna współpraca z polskimi uczelniami. To, że dziś możemy korzystać z pewnych rozwiązań legislacyjnych, algorytmicznych, czy posiadać szeroki dostęp do bankowości internetowej i mobilnej, to jest to właśnie wynik synergii rodzimych ekonomistów, bankowców i naukowców. Bogate doświadczenia sektora bankowego w Polsce to nieoceniony materiał dla studentów, którzy kształcą się w polskich uczelniach. Chcemy jednak, aby wiedza, w tym wiedza ekonomiczna, nie była postrzegana jedynie jako zbiór praktyk i umiejętności zastrzeżonych tylko dla wybranych. Swoimi działaniami edukacyjnymi docieramy, nie tylko do studentów ale również do setek tysięcy polskich obywateli chcących poszerzać swoją wiedzę z zakresu bankowości i ekonomii. Od blisko 10 lat popularyzujemy treści ekonomiczne i uświadamiamy młode pokolenie, jak istotna dla naszego codziennego życia jest wiedza z zakresu chociażby finansów i cyberbezpieczeństwa. Cieszymy się, że możemy przystąpić do współpracy przy platformie MOOC. To cenna i warta uwagi inicjatywa, dzięki której możemy wspólnie rozwijać działalność edukacyjną z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Dzisiejszy świat stawia przed nami coraz to większe wymagania i my jako sektor bankowy stajemy im naprzeciw, nie tylko w swojej codziennej pracy, ale także w programach edukacyjnych, chcąc dać młodym osobom to, co mamy najlepsze – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Rolę i wartość kursów online podkreślała także dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska, Prezes Fundacji Młodej Nauki, wskazując na wagę wspólnej realizacji projektu, tak aby odbiorca otrzymywał jak najbardziej kompletne narzędzie do nieograniczonego wykorzystywania w procesach kształcenia.

– Polski MOOC będzie ekosystemem, w którym wiedza stanie się osiągalna dla każdego i z dowolnego miejsca na ziemi. Będzie stanowił uzupełnienie tradycyjnych form kształcenia, a dzięki sieci uczelni i innych uznanych podmiotów kształcenia na odległość, także jedno z najbardziej rzetelnych i wiarygodnych źródeł edukacji online. Mając na uwadze, że już niebawem NCBiR ogłosi konkurs na przygotowanie ok. 100 kursów ze wszystkich typów uczelni, jednym z pierwszych zajęć na platformie będzie kurs dla samych twórców kursów stworzony przez Fundację – powiedziała dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska, Prezes Fundacji Młodej Nauki.

Swoimi doświadczeniami we współpracy z platformami kształcenia na odległość podzielił się również Krzysztof Kokot, Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, zwracając uwagę przede wszystkim na szeroką dostępność, ogromną skalę i różnorodność ofert edukacyjnych dla studentów w jednym miejscu bez wychodzenia z domu, właśnie dzięki materiałom online.

– Realizując już od wielu lat w Warszawskim Instytucie Bankowości szereg działań edukacyjnych i szkoleniowych dla polskiego społeczeństwa i sektora bankowego, dostrzegamy jak dynamicznie zmienia się podejście do narzędzi kształcenia. Dziś nie wystarczy już zwykła prezentacja multimedialna i dobrze wydany podręcznik, to już przeżytek. Młodzi ludzie potrzebują dodatkowych bodźców, które zachęcą ich do przyswojenia niekiedy zawiłych treści. Do rzetelnej i sprawdzonej wiedzy potrzebny jest efektywny i atrakcyjny system, którego parametry pozwolą w pełni korzystać z dostępnych materiałów. Tylko wysokiej jakości materiały połączone ze sprawdzoną i rzetelną warstwą merytoryczną będą w stanie zachęcić i przekonać odbiorców do codziennego korzystania z ofert edukacyjnych. Ogromną zaletą kursów online jest to, że w znaczący sposób obniżają koszty dotarcia, a zwiększają ich dostępność i popularność. Jeśli my w swoich projektach dziś docieramy do blisko 500 000 odbiorców, to proszę sobie wyobrazić skalę, jaka będzie możliwa po wprowadzeniu szeroko dostępnych kursów i szkoleń online. Dzięki platformie będziemy mogli udostępnić swoje kursy, szkolenia i certyfikacje każdemu, kto będzie chciał z nich skorzystać w nieograniczonym dostępie w każdym miejscu na ziemi – powiedział Krzysztof Kokot, Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Porozumienie zakłada m.in. przygotowanie kursów dla studentów, ale i pracowników naukowych z zakresu wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości z podziałem na dwie ścieżki: dla kierunków ekonomicznych, prawa i zarządzania oraz wszystkich pozostałych (kierunki techniczne, ścisłe, humanistyczne itp.), realizację istniejących kursów edukacyjnych WIB,  przygotowanie procesu certyfikacji ukończenia kursów oraz egzaminów sprawdzających wiedzę czy też zapewnienie dostępu do elektronicznych wersji czasopism branżowych.

Może Cię zainteresować: