Score Hunter – nagrody dla wykładowców

Znane są już wyniki konkursu dla Wykładowców w projekcie Score Hunter. Główną nagrodę otrzymał dr inż. Dariusz Wielgórka z Politechniki Częstochowskiej, któremu udało się zaktywizować do skorzystania z platformy aż 156 studentów!

Drugie miejsce zajęła mgr Beata Żukowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z wynikiem 86 studentów. Kolejne miejsca przypadły w udziale dr Zuzannie Ostraszewskiej z Politechniki Częstochowskiej (74 studentów), mgr Rafałowi Piterze z Uniwersytetu Rzeszowskiego (73 studentów) oraz dr Andrzejowi Kucińskiemu z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (33 studentów).

Konkurs miał na celu zachęcenie jak największej liczby nauczycieli akademickich do wykorzystania Platformy w pracy ze studentami. Po rejestracji grup Wykładowca przystępujący do Konkursu mógł rozpocząć wykorzystywanie Platformy w pracy ze studentami, zachęcając jak największą ich liczbę do rejestracji i wyboru właściwej dla studenta grupy oraz wykonania na Platformie jak największej liczby zadań i quizów. Główną płaszczyzną rywalizacji było zebranie jak największej łącznej liczby członków swojej grupy/grup jako aktywnych użytkowników Platformy.

 

Może Cię zainteresować: