Rusza kolejna edycja programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem!

Blisko 10 000 uczestniczących studentów, kilkuset pracowników naukowych, ponad 120 uczelni, 5 nowych modułów tematycznych – tak w skrócie prezentują się założenia kolejnej odsłony jednego z największych projektów edukacyjnych o tematyce ekonomicznej w Polsce.

 

W czwartek, 1 października br., na uczelniach w całej Polsce oficjalnie zainaugurowano rok akademicki 2015/2016. Jak co roku, ośrodki akademickie starają się przy tej okazji poszerzać swoją ofertę dydaktyczną, nie tylko w zakresie prowadzonych kierunków studiów i kursów, ale również programów edukacyjnych realizowanych z podmiotami zewnętrznymi. W tę tendencję po raz kolejnywpisuje się program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB).

– Wielu ekspertów rynku pracy wciąż dostrzega niedostateczność i krótkookresowość działań edukacyjnych skierowanych przez różne branże do młodych ludzi. Chodzi tu szczególnie o przekazywanie konkretnej, tzw. życiowej, wiedzy, która faktycznie przysłuży się studentom i ułatwi funkcjonowanie w dorosłym świecie oraz pracy zawodowej. Tym bardziej cieszę się, że to środowiska finansowe nie jako wyznaczyły kierunek w tym zakresie, co zostało potwierdzone przez dotychczasowe sukcesy działającego już od 2010 r. programu powiedziała dyrektor programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, dr Urszula Wiśniewska. 

Podobnie jak wcześniej, misja programu NZB będzie realizowana przede wszystkim poprzez cykl wykładów i otwartych spotkań skierowanych do studentów oraz słuchaczy szkół wyższych z całej Polski. Organizatorzy przygotowali nowe moduły tematyczne, które będą dotyczyć takich kwestii, jak np. sposoby oszczędzania długoterminowego, płatności mobilne czy zarządzanie ryzykiem w biznesie. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez koordynatorów regionalnych NZB i przedstawicieli partnerów, m.in. Związku Banków Polskich, Krajowej Izby Rozliczeniowej czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Siłą programu NZB, oprócz warstwy merytorycznej, jest świetny zespół dydaktyczny. Z jednej strony młodzi, dynamiczni, ale już doświadczeni pracownicy naukowi, a z drugiej reprezentanci naszych partnerów, czyli ważnych instytucji dla rynku finansowego. Jestem pewna, że studenci, którzy wezmą udział w wykładach, przekonają się o tym wszystkim osobiście, do czego serdecznie wszystkich zapraszamzakończyła dr Urszula Wiśniewska

 

 

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem to jeden z największych programów edukacyjnych o tematyce ekonomicznej w Polsce. Jego misją jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem poprzez rozwój współpracy sektora finansowego i biznesu ze szkołami wyższymi.

Program NZB obejmuje swoim zasięgiem 122 uczelnie w całej Polsce. Dotychczas w ramach Programu zrealizowano blisko 600 wykładów, w których uczestniczyło ok. 30 tys. studentów. Przeprowadzono 120 spotkań informacyjnych w ramach tzw. Drzwi Otwartych, które odwiedziło ponad 20 tys. osób. W ramach działań dodatkowych, zorganizowano 8 kompleksowych szkoleń dla ponad 300 pracowników naukowych.     

 

W roku akademickim 2015/2016, w ramach programu NZB realizowane będą następujące moduły tematyczne:

  • Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesiei życiu osobistym,

  • Narzędzia e-gospodarki,

  • Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka, 

  • Nowy wymiar bankowości spółdzielczej,

  • Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe.

Może Cię zainteresować: