Rozmowa z Krzysztofem Ostafińskim, Dyrektorem Programu Nowoczesne Zarzadzanie Biznesem

W dniu 1 lipca 2017 r. objął Pan stanowisko Dyrektora Programu NZB. Jest Pan jednak częścią zespołu NZB od kilku lat.

 

W Centrum Prawa Bankowego i Informacji – organizatora Programu NZB,  pracuje od 2008 r., gdzie byłem częścią zespołu odpowiedzialnego za edukację przedsiębiorców i banków spółdzielczych z zakresu wykorzystywania w biznesie informacji i danych gospodarczych. Od początku byłem również częścią zespołu Programu NZB- wykorzystywałem tu doświadczenie jakie zdobyłem wcześniej w pracy z przedsiębiorcami i bankowością spółdzielczą. W NZB odpowiedzialny byłem za rozwój i realizację Programu NZB na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, gdzie na co dzień współpracowałem z kilkudziesięcioma uczelniami.  

 

2 października rozpoczyna się kolejny rok akademicki w polskich uczelniach. Na blisko co trzeciej z nich swoją aktywność będzie kontynuować Program NZB. Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed Programem w ciągu najbliższych miesięcy?

Program NZB powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej w celu podniesienia poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu poprzez rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi. Cele realizujemy poprzez prowadzenie różnorodnych działań na uczelniach, jak np. organizacja i prowadzenie wykładów, stoisk edukacyjnych (Strefy NZB), konferencji, współpraca z organizacjami studenckimi. Jednym z naszych celów na najbliższy rok akademicki jest zainagurowanie wolontariatu akademickiego – wierzymy, że wśród studentów znajdą się osoby, które po przeszkoleniu będą chciały się dzielić swoją wiedzą z młodszymi koleżankami i kolegami, np. w szkołach średnich. Cieszę się, że mamy pierwsze pozytywne sygnały od władz uczelni, które chcą zaangażować się w ten projekt. Kolejnym ważnym celem jest dotarcie z Programem NZB do studentów kierunków nieekonomicznych. Wykłady prowadzone w poprzednich semestrach dla przyszłych np. lekarzy, informatyków cieszyły się dużą popularnością wśród studentów, którzy również potrzebują uzyskać wiedzę z zakresu rynków finansowych, przedsiębiorczości czy ograniczania ryzyka w biznesie. Chcemy również zintensyfikować współpracę z samorządami studenckimi, jak i mediami akademickimi.

 

Rocznie Program NZB dociera do kilkudziesięciu tysięcy studentów w całej PL. Jak z Pana perspektywy zmienia się charakterystyka przeciętnego polskiego studenta?

W trakcie ostatnich kilku lat realizując wykłady czy uczestnicząc w konferencjach naukowych na kilkudziesięciu uczelniach w Polsce miałem okazję obserwować studentów z perspektywy wykładowcy. Spotykałem się również z wykładowcami akademickimi i władzami uczelni, które przekazywały mi swoje opinie na temat studentów i tego jak zmieniają się oni z biegiem lat. Dzisiejszy student ma dostęp do internetu w zasadzie w każdym miejscu i czasie. Również w trakcie wykładów. Z jednej strony daje to możliwość szybkiego dotarcia do informacji niezbędnych w procesie kształcenia, ale jednocześnie bardzo często odwraca uwagę studentów od treści przekazywanych w trakcie wykładów. Student anno domini 2017  oczekuje nie tylko merytorycznie wartościowych wykładów, ale również prowadzonych w atrakcyjny sposób. I poniekąd sukces Programu NZB to zasługa naszych wykładowców, którzy nie tylko dysponują dużą praktyczną wiedzą, ale prowadzą wykłady w sposób interesujący i dynamiczny, posiłkując się ciekawymi prezentacjami i np. filmami edukacyjnymi. Coraz większa liczba studentów zdaje sobie również sprawę z tego, że sam fakt ukończenia studiów nie gwarantuje sukcesu na rynku pracy. Dlatego oczekują wykładów prowadzonych przez praktyków. I tutaj również odpowiedzieliśmy jako Program NZB na te oczekiwania – wykłady prowadzone są przez praktyków życia gospodarczego. 

 

Współpracujecie również z mediami akademickimi, z powodzeniem integrując redakcje studenckie wokół Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Jaką rolę odgrywa OFMA w realizacji założeń Programu NZB?

 Współpraca z mediami akademickimi to coś więcej niż tylko realizacja jednego z założeń Programu NZB, jakim jest skuteczne docieranie za ich pośrednictwem do studentów i pracowników naukowych. Dziś, redakcje studenckich telewizji, rozgłośni, czasopism i portali, tak jak przedstawiciele największych mediów w kraju, aby realizować swoje zadania muszą skutecznie mierzyć z nowymi trendami oraz wymogami rynku. I dlatego właśnie od ponad 2 lat staramy się angażować wszystkich zainteresowanych, w tym także podmioty zewnętrzne, do otwartej i szerokiej dyskusji na tematy strategiczne, jednocześnie osiągając widoczne efekty tej współpracy jak choćby uruchomienie Funduszu Grantowego dla Mediów Akademickich, przygotowywanie pierwszej od lat regularnej audycji ekonomicznej dla studentów „3 grosze o ekonomii” czy koordynacja prasowej Ekonomicznej Redakcji Akademickiej.

 

Partnerami Programu jest wiele instytucji szeroko pojętego rynku finansowego. Czy rozważacie poszerzenie tego grona o kolejne podmioty?

Jesteśmy dumni, że wiele ważnych instytucji dla polskiej gospodarki współpracuje z Programem NZB, w imieniu których prowadzimy edukację ekonomiczną na polskich uczelniach. Skuteczna realizacja powszechnej edukacji ekonomicznej i podnoszenie poziomu wiedzy studentów o rynkach finansowych wymaga szerokich działań wspieranych przez te instytucje. Pracujemy z aktualnymi Partnerami Programu NZB nad poszerzeniem oferty edukacyjnej na polskich uczelniach.  Wymaga tego od nas szybko zmieniające się otoczenie gospodarcze i konieczność przekazywania aktualnej praktycznej wiedzy studentom. Jesteśmy oczywiście otwarci na współpracę z innymi instytucjami, nie tylko rynku finansowego, które chciałyby mieć realny wpływ na kształcenie swoich przyszłych pracowników.

 

Co wyróżnia Program NZB na tle innych inicjatyw edukacyjnych dostępnych w środowisku akademickim?

To przede wszystkim różnorodność działań na uczelniach – wykłady prowadzone przez praktyków, stoiska edukacyjne, konferencje naukowe, e-learning, współpraca z mediami i organizacjami studenckimi, Parlamentem Studentów RP, Forum Uczelni Ekonomicznych i Forum Uczelni Technicznych, spotkania i debaty tematyczne na uczelniach, udostępnianie studentom i pracownikom naukowym materiałów merytorycznych. To co nas wyróżnia to również liczba podmiotów z jakimi współpracujemy.  Nie mogę nie wspomnieć o skali prowadzonych działań edukacyjnych – Program NZB realizowany jest na ponad 120 uczelniach, na których w ostatnich kilku latach w sposób bezpośredni dotarliśmy do ponad 140 000 studentów, przeprowadzając ponad 1 300 wykładów i blisko 410 stoisk edukacyjnych oraz uczestnicząc w ponad 200 konferencjach naukowych. Te liczby już mogą robić wrażenie, ale zapewniam, że cały czas podwyższamy sobie poprzeczkę.

Może Cię zainteresować: