Rekordowy pierwszy kwartał – Polacy zastrzegli ponad 34 tys. dokumentów tożsamości

W ostatnich trzech miesiącach br. Polacy zastrzegli ponad 34 tys. zagubionych i skradzionych dokumentów tożsamości – to najwyższy wynik I kwartału, jaki odnotowano od 2008 r. W tym samym okresie próbowano wyłudzić w bankach 1,1 tys. kredytów na łączną kwotę 63,3 mln zł – to z kolei jeden z najniższych poziomów odnotowanych od początku publikacji raportu o dokumentach infoDOK.

 

W I kwartale 2019 r. baza Systemu DZ wzrosła o 34 117 szt. i na koniec marca zawierała łącznie ponad 1,7 mln szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży. Statystycznie do bazy trafiało 379 dokumentów dziennie. Patrząc na dotychczasową historię to zdecydowanie najlepszy wynik I kwartału od 2008 roku – dotychczasowy rekord z 2017 r, został pobity o 4 090 szt., tj. o 13,6%.

 

 

– Od 11 lat razem z bankami prowadzimy społeczną Kampanię Informacyjną Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Bardzo nas cieszy fakt, że dziś konieczność zastrzeżenia w banku skradzionego lub zagubionego dokumentu tożsamości jest dla Polaków czymś oczywistym. Serdecznie dziękujemy Policji, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i tysiącom gmin, które aktywnie włączyły się do tej akcji
i razem z nami edukują mieszkańców
– powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

 

 

– Zauważalny wzrost liczby zastrzeżeń dokumentów w bankach przekłada się na znaczny spadek liczby przestępstw związanych z posługiwaniem się dokumentami innej osoby. Od 2008 r. dzięki Systemowi DOKUMENTY ZASTRZEŻONE zablokowano 81,1 tys. prób wyłudzeń kredytów o łącznej wartości 4,5 miliarda złotych– dodał Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii.

Łączna kwota prób wyłudzeń kredytów w I kwartale 2019 r. wyniosła „tylko” 63,3 mln zł. To wynik znacznie niższy od średniej kwartalnej, liczonej od 2008 r., wynoszącej 99,8 mln zł. Taki poziom wynika z tego, że m.in. odnotowano jedynie 4 próby wyłudzeń na kwotę powyżej 1 mln zł, z czego największa dotyczyła aż 18,4 mln zł i została podjęta na terenie województwa śląskiego. W badanym kwartale mieliśmy do czynienia z 1 117 próbami wyłudzeń. To jeden z najniższych wyników od początku publikacji raportu infoDOK (na 45 kwartałów objętych badaniem). Liczba ta wpisuje się w spadkowy trend widoczny od 2015 r. Po raz kolejny najwięcej prób wyłudzeń odnotowano w województwach śląskim i mazowieckim. Statystycznie,w analizowanym kwartale, dziennie podejmowano 12 prób wyłudzeń i próbowano na cudze nazwiska ukraść łącznie 703 tys. zł.

 

 

***

Związek Banków Polskich – wspólnie z Policją i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – rekomendują, aby zawsze w sytuacji utraty dokumentów tożsamości jak najszybciej zastrzec je w banku – także, gdy dokumenty utraci osoba, która nie korzysta i nigdy nie korzystała z usług bankowych. Krótka instrukcja, co trzeba zrobić:

  1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE– w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami. Można to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości). Można także skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko w sytuacji, gdy ktoś miał tam założone wcześniej konto na utracony dokument).
  2. Powiadomienie Policji– w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
  3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu– informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warto pamiętać, że trzeba zastrzegać nie tylko dokumenty tożsamości, ale także utracone karty bankowe. W Polce jest ich ponad 30 mln. Najłatwiej i najszybciej jest wykorzystać uniwersalny, międzybankowy System Zastrzegania Kart, dostępny pod numerem tel. (+48) 828 828 828: Wiele banków – Jeden uniwersalny numer. System działa na całym świecie, w systemie 24/7.

***

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. Zastrzegać dokumenty powinni wszyscy – nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba natychmiast zrobić, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm korzystających z systemu.

 

Najnowsze wydanie cyklicznego Raportu o dokumentach infoDOK znajduje się zawsze na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl

Może Cię zainteresować: