Rekord liczby zastrzeżonych dokumentów

W III kwartale 2018 r. Polacy, o ponad 10%, pobili dotychczasowy rekord liczby utraconych dokumentów zgłoszonych do Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w tym okresie baza wzrosła o ponad 43 tysiące szt. To najlepszy wynik od ponad 10 lat, kiedy to rozpoczęto publikację raportu infoDOK. Jednocześnie odnotowano wzrost liczby zablokowanych prób wyłudzeń kredytu na cudze nazwisko – przestępcy 1,5 tys. razy chcieli ukraść w ten sposób przeszło 120 milionów złotych.

W III kwartale 2018 r. baza Systemu DZ wzrosła o 43.276 szt. dokumentów i zawierała łącznie ponad 1 milion 688 tysięcy szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży.

 

Bardzo nas cieszy to, że coraz bardziej naturalną rzeczą staje się to, że po utracie dokumentów są one zastrzegane w banku. Jest to dla Polaków niemal równie oczywiste, jak zastrzeganie utraconej kary bankowej. Warto w tym miejscu dodać, że klienci większości banków mogą obie czynności wykonać pod jednym numerem telefonu +48 828 828 828 – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.Codziennie do międzybankowej bazy Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE trafiało aż 470 dokumentów. Ich właściciele mogą dzięki temu być zatem spokojni, że ich dane nie zostaną wykorzystane do zaciągnięcia kredytu czy kupna telefonu komórkowego na ich nazwisko. Jeżeli ktokolwiek z Państwa dopiero dziś po raz pierwszy usłyszał o tym Systemie powinien jak najszybciej zastrzec dokumenty niezależnie od tego, kiedy zostały zgubione czy skradzione. Dowody osobiste, prawa jazdy czy paszportu bywają wykorzystywane przez przestępców także wiele lat po ich przejęciu przez złodziei – dodał Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii.

***

Związek Banków Polskich – wspólnie z Policją i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – rekomendują, aby zawsze w sytuacji utraty dokumentów tożsamości jak najszybciej zastrzec je w banku – także, gdy dokumenty utraci osoba, która nie korzysta i nigdy nie korzystała z usług bankowych. Krótka instrukcja, co trzeba zrobić:

  1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami. Można to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości). Można także skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko w sytuacji, gdy ktoś miał tam założone wcześniej konto na utracony dokument).
  2. Powiadomienie Policji – w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
  3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu – informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warto pamiętać, że trzeba zastrzegać nie tylko dokumenty tożsamości, ale także utracone karty bankowe. W Polce jest ich ponad 30 mln. Najłatwiej i najszybciej jest wykorzystać uniwersalny, międzybankowy System Zastrzegania Kart, dostępny pod numerem tel. (+48) 828 828 828: Wiele banków – Jeden uniwersalny numer. System działa na całym świecie, w systemie 24/7.

 

***

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. Zastrzegać dokumenty powinni wszyscy – nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba natychmiast zrobić, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm korzystających z systemu.


Najnowsze wydanie cyklicznego Raportu o dokumentach infoDOK znajduje się zawsze na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl

Może Cię zainteresować: