Regulamin strony

 

Regulamin serwisu www.nzb.pl

  1. Właścicielem Serwisu Internetowego ww.nzb.pl jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. (CPBiI).

  2. Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” (NZB) oraz Centrum Informacji Gospodarczej (CIG) zostały powołane i działają w ramach struktury organizacyjnej CPBiI.

  3. Zawartość Serwisu podlega ochronie wynikającej z przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83 z późn.zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001r., nr 49, poz. 508 z późn.zm.).

  4. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują CPBiI działającemu poprzez NZB i CIG, podmiotom należącym do Związku Banków Polskich lub z nim stowarzyszonym oraz Partnerom Programu NZB.

  5. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania pełnych informacji lub ich fragmentów pod warunkiem poszanowania praw autorskich oraz praw z tytułu rejestracji znaków towarowych należących do CPBiI lub wykorzystywanych przez CPBiI za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez udostępnianie publicznie, reprodukowane w całości lub części lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody CPBiI.

  6. CPBiI oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji. Mimo to CPBiI informuje, że dane zawarte w Serwisie mają charakter jedynie i wyłącznie informacyjny. CPBiI nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. CPBiI nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w niniejszym Serwisie.

  7. CPBiI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu, w szczególności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele CPBiI zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.

  8. CPBiI zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

  9. CPBiI nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych serwisów internetowych oraz stron WWW nie stanowiących własności CPBiI ani nie będących w dyspozycji CPBiI, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.

  10. Założenie konta na serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług dostępu do jawnych i kodowanych treści serwisu www.nzb.pl oraz działań promocyjno-marketingowych CPB, CIG, NZB oraz Partnerów NZB – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 

Może Cię zainteresować: