Raport „Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora finansowego”

W ramach projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji został przygotowany opracowany przez zespół specjalistów raport pt. „Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora finansowego”.

Raport jest rezultatem gruntownego przeglądu literatury przedmiotu w temacie kompetencji cyfrowych pracowników sektora bankowego. Stanowi opis aktualnych trendów i analiz,  które wskazują, że sektor bankowy jest jednym z najbardziej podatnych na zmiany pod wpływem automatyzacji i digitalizacji. Oznacza to, że bez szybkiego i elastycznego dostosowania struktury organizacyjnej, w której kluczową rolę będą odgrywali pracownicy o zaawansowanych kompetencjach cyfrowych, rozumiejący potrzeby cyfrowego konsumenta, tradycyjne instytucje bankowe czeka poważny kryzys.

W pierwszej części raportu zarysowane zostały przyczyny zmieniającego się charakteru pracy bankowca: zmiany technologiczne oraz otoczenia konkurencyjnego banków a także ewolucję oczekiwań i potrzeb ucyfrowionych klientów indywidualnych i korporacyjnych. W dalszej części przedstawione zostały kierunki zmiany wewnętrznej struktury banku w odpowiedzi na te nowe wyzwania, nakreślony został profil kluczowych kompetencji cyfrowego bankowca i uwydatniony problem luki kompetencyjnej w sektorze bankowym. Raport kończy rekomendacje wskazujące kierunki wspierania cyfryzacji pracowników sektora finansowego.

Pełny Raport

 

***

Warszawski Instytut Bankowości wraz z Fundacją Krajowej Izby Rozliczeniowej na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium, realizuje ogólnopolski program edukacyjny Bankowcy dla Edukacji poświęcony rozwojowi gospodarki elektronicznej i cyberbezpieczeństwu w ramach, którego prowadzony jest projekt „Otwarte usługi bankowe”.

 

Może Cię zainteresować: