Przełomowe porozumienie pomiędzy BPS a CPBiI

18 września 2018 r. podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy w ramach Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” z bankami spółdzielczymi z grupy BPS w rozpoczynającym się roku akademickim 2018/2019.

Efektem porozumienia pomiędzy Bankiem Polskiej Spółdzielczości a Centrum Prawa Bankowego i Informacji będzie stworzenie odrębnego cyklu wykładów na temat spółdzielczości bankowej w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Nowy pakiet wykładów realizowanych na ponad 130 uczelniach uczestniczących w programie nosić będzie tytuł „Bankowość spółdzielcza w Polsce. Wyróżniki – Misja – Wartości”.

Dokument parafowali: Zdzisław Kupczyk prezes Zarządu banku BPS oraz Waldemar Zbytek, wiceprezes Zarządu CPBiI .

Może Cię zainteresować: