Przedsiębiorca może być zwolniony ze składania dokumentów rozliczeniowych

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacające składki wyłącznie za siebie, które korzystają z preferencyjnej podstawy wymiaru składek, muszą złożyć dokumenty rozliczeniowe za pierwszy pełny miesiąc prowadzenia działalności. Za kolejne 23 miesiące opłacania składek od co najmniej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia zwolnione są z tego obowiązku.

Taką zasadę stosuje się, jeśli ktoś zaczął prowadzić działalność od pierwszego dnia danego miesiąca. Jeżeli zaś nastąpiło to w trakcie miesiąca, to składa się deklarację rozliczeniową za ten miesiąc i wykazuje składki na ubezpieczenia społeczne ustalone proporcjonalnie do okresu, za który należy je opłacić. Trzeba też wykazać składki na Fundusz Pracy – jeśli ubezpieczony ma mniej niż 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), oraz na ubezpieczenie zdrowotne – obliczone od pełnej miesięcznej podstawy – jeżeli nie jest zwolniony z ich opłacania. Za następny (pełny) miesiąc także konieczne jest złożenie deklaracji z rozliczonymi składkami za ten miesiąc. Dopiero w kolejnych miesiącach można skorzystać ze zwolnienia od tego obowiązku.

Po upływie 24 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej płatnik, który w dalszym ciągu ją prowadzi, musi złożyć deklarację rozliczeniową. Powinien wykazać w niej obowiązującą go podstawę wymiaru składek oraz obliczone od niej składki. Umożliwi to ZUS sporządzanie za płatnika dokumentów rozliczeniowych za kolejne miesiące.

 

Ważne!

Po upływie 24 miesięcy opłacania składek od preferencyjnej podstawy konieczne jest wyrejestrowanie z kodu 0570xx i zarejestrowanie z kodem 0510xx oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej z obowiązującą podstawą wymiaru składek.

Może Cię zainteresować: