Praktyki

Praktyki studenckie to popularna forma zdobywania doświadczenia przez młodych ludzi i znakomicie oceniany przez pracodawców element CV. To często pierwsza możliwość spróbowania swoich sił w wymarzonym zawodzie. Dla pracodawców to okazja pozyskania młodych i ambitnych pracowników, a dla studentów to element, który zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania zatrudnienia w przyszłości, czy też założenia własnego biznesu.

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem to przede wszystkim przekazywanie wiedzy praktycznej. Praktyki są zatem uzupełnieniem Programu umożliwiającym płynne przechodzenie z okresu edukacji na rynek pracy, są przejawem wzrostu znaczenia polityki wczesnego wyławiania talentów oraz narzędziem efektywnej współpracy środowiska biznesowego z uczelniami.

Z perspektywy firm praktyki wspomagają procesy rekrutacyjne, mogą pomóc w znalezieniu najlepszych kandydatów, zmniejszają ryzyko niedopasowania kompetencyjnego oraz niedostosowania kierunków edukacji do potrzeb pracodawców.

Z perspektywy studentów praktyki są szansą na nabycie kompetencji i wiedzy praktycznej niezbędnej w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy, sposobem na poznanie oczekiwań i wymagań pracodawców wobec pracowników oraz mechanizmów funkcjonowania rynku pracy, okazją do poznania potencjalnego, przyszłego pracodawcy.

Obecnie nie prowadzimy naboru na praktyki.

 

Może Cię zainteresować: