„Tylko” 67 milionów złotych chciano wyłudzić z banków w I kwartale 2015 r.

Przy pomocy kradzionych dokumentów, w ciągu ostatnich 3 miesięcy, próbowano wyłudzić 1 877 kredytów na łączną kwotę 67,3 mln złotych. To najniższa kwartalna kwota, jaką odnotowano od końca 2007 r., gdy ZBP rozpoczął badania publikowane w Raporcie o dokumentach InfoDOK.

Związek Banków Polskich od kilkunastu lat prowadzi system do zastrzegania utraconych dokumentów tożsamości. Baza zawiera już 1,45 miliona danych o dokumentach zagubionych bądź skradzionych od 1997 r.  Tylko w I kwartale 2015 r. do Systemu DZ trafiło 27,4 tys. nowych informacji.

„W I kwartale 2015 r. odnotowaliśmy najniższą jak do tej pory kwotę prób wyłudzeń kredytów. System DZzablokował 1 877 prób na łączną kwotę 67 milionów zł – to o 5 mln zł mniej od dotychczasowego minimum z IV kwartału 2012 r. Niechlubnym rekordem w tym zakresie była jak dotąd kwota 178 mln zł z IV kwartału 2010 r.” – podkreśla Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii Informacyjnej Dokumenty Zastrzeżone.

 

 

„Od dwóch lat obserwowaliśmy niepokojące zjawisko wzrostu liczby prób wyłudzeń – w tym kwartale na szczęście odnotowano niemal 20-procentowy spadek tej liczby. Podsumowując nasze dane od 2008 roku zablokowano 56 tys. prób wyłudzeń na łączną kwotę 3,1 miliarda złotych” – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty. Skutecznie ogranicza możliwość ich wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która je utraciła. Każdy utracony – dokument np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy – powinniśmy natychmiast zastrzec w banku (nawet, jeżeli nie mamy własnego konta i nigdy nie korzystaliśmy z usług bankowych). Skradziony lub zagubiony dokument, zastrzeżony w jednym banku, poprzez System DZ, natychmiast trafia do wszystkich innych banków oraz do innych firm i instytucji uczestniczących w tym Systemie.

W Polsce podstawowymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość są dowody osobiste oraz paszporty. Jednak w praktyce, w tym celu powszechnie stosowane są np. prawa jazdy, książeczki wojskowe lub nawet karty płatnicze, na których wydrukowane jest nasze imię i nazwisko.

Najnowsze wydanie cyklicznego Raportu o dokumentach infoDOK, za I kwartał 2015 roku znajduje się na stronie internetowej: www.DokumentyZastrzezone.pl.

 

 

 

 

 

 

 

Może Cię zainteresować: