Powszechna Edukacja ekonomiczna Polaków staje się faktem. Dolny Śląsk wśród pionierów!

Skuteczna realizacja powszechnej edukacji finansowej i podnoszenie świadomości o roli cyberbezpieczeństwa i gospodarki elektronicznej wymaga szerszych działań, wspieranych przez instytucje rynku finansowego, jak i wszystkie instytucje odpowiedzialne za edukację – tak brzmi fragment umowy, zawartej w dniu 7 grudnia br. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Warszawskim Instytutem Bankowości i Związkiem Banków Polskich.

Celem porozumienia jest współdziałanie na niwie edukacji ekonomicznej dzieci, młodzieży, studentów i seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem budowy świadomości w zakresie bezpieczeństwa w Internecie.

Podczas parafowania umowy stronę samorządową reprezentowali marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, wicemarszałek Ewa Mańkowska oraz członek zarządu Tadeusz Samborski.  Ze strony sektora bankowego podpisy na dokumencie złożyli prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz oraz wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości Waldemar Zbytek. W uroczystości uczestniczyli liczni przedstawiciele urzędu marszałkowskiego: zastępca dyrektora departamentu spraw społecznych Wanda Gołębiewska, wicedyrektor departamentu zdrowia Robert Adach, dyrektor wydziału obronności i bezpieczeństwa Agnieszka Sokołowska oraz dyrektor wydziału edukacji i nauki Jerzy Więcławski. W gronie gości znaleźli się również wiceprzewodniczący Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Marek Dyduch, sekretarz powiatu wrocławskiego Jan Bronś oraz Teresa Notz – dyrektor ds. kontaktów społecznych w Banku Zachodnim WBK, który od wielu już lat należy do najaktywniejszych partnerów programu „Bankowcy dla Edukacji”.

 

 

Współdziałanie pomiędzy bankowcami i samorządowcami wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na uświadamianie polskiego społeczeństwa odnośnie zagrożeń pojawiających się w przestrzeni wirtualnej. –  W zasadzie co chwila pojawiają się różnego rodzaju niepokojące sygnały dotyczące różnego rodzaju oszustw. Ofiarami tych przestępstw są z reguły ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, zarówno młodzież jak też osoby dorosłe, a także seniorzy – podkreślił marszałek województwa Cezary Przybylski. Na niewystarczający poziom wiedzy ekonomicznej Polaków zwrócił uwagę również prezes ZBP. – Na przestrzeni minionych lat udało nam się osiągnąć naprawdę bardzo wiele. Niestety, w obszarze edukacji ekonomicznej i finansowej młodzieży postęp był zdecydowanie niewystarczający. Kiedy przychodzą do banków nowi klienci, zarówno konsumenci jak również mikroprzedsiębiorcy, daje się zauważyć istotny deficyt wiedzy ekonomicznej – zaznaczył Krzysztof Pietraszkiewicz. Dlatego właśnie konieczne jest kompleksowe podejście do problemu kształcenia ekonomicznego polskich obywateli, od szkół podstawowych poczynając, na osobach w wieku emerytalnym kończąc. – Taki właśnie przekrojowy charakter mają działania realizowane w ramach programu „Bankowcy dla Edukacji”. – Uczniom szkół podstawowych w klasach 2-3 dedykowany jest program Grosik. Kolejnym etapem jest oczywiście Bakcyl – inicjatywa w poprzednim modelu edukacyjnym adresowana gimnazjom, a obecnie realizowana w starszych klasach szkół podstawowych. Na poziomie szkoły średniej został  uruchomiony projekt Moje Finanse, natomiast studenci uczestniczą w zajęciach organizowanych w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, w ramach którego współpracujemy z ponad 120 uczelniami z całej Polski – przypomniał wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości Waldemar Zbytek. Wskazał on również, że już obecnie finalizowane są prace nad nowym modułem, adresowanym do seniorów.

 

 

Choć samorządy szczebla regionalnego z reguły nie prowadzą samodzielnie placówek edukacyjnych (choć akurat Województwo Dolnośląskie nazdoruje kilkanaście szkół ponadpodstawowych), jednak ich rola w procesie kształcenia ekonomicznego polskiego społeczeństwa jest trudna do przecenienia. – Zarządy i sejmiki województw odgrywają niezwykle istotną rolę integracyjną, a także stanowią inspirację dla samorządów w swoich województwach. Takie wsparcie jest po prostu niezbędne dla skutecznej realizacji działań oświatowych, również w zakresie edukacji finansowej i cyberbezpieczeństwa – zauważył Waldemar Zbytek. Tak właśnie dzieje się na Dolnym Śląsku, gdzie wspólne inicjatywy edukacyjne samorządowców i bankowców miały miejsce na długo przez oficjalnym podpisaniem umowy z władzami regionu. Dokładnie w dniu zawarcia porozumienia odbył się bowiem finał konkursu dla uczniów klas VI- VIII szkół podstawowych, poświęconego zasadom bezpieczeństwa w świecie wirtualnym. Przedsięwzięcie, zorganizowane pod hasłem „Cyberbezpieczni”, było efektem współdziałania Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a za przeprowadzenie konkursu odpowiadał Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Wszystko wskazuje na to, że już niebawem analogiczne porozumienia podpisane będą we wszystkich polskich województwach: dzień przed Dolnym Śląskiem na podobną formę współpracy zdecydowało się Mazowsze. Według założeń Warszawskiego Instytutu Bankowości, inicjatywy edukacyjne realizowane przez WIB łącznie z samorządami już w nadchodzącym roku dotrzeć mają do grona 350 tysięcy uczniów. – Mamy już teraz pierwsze sygnały, że realizowane przez nas przedsięwzięcie jest jednym z największych projektów edukacyjnych w Europie. Taka skala działania możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki współpracy. To przewodnie hasło naszego programu – podkreślił wiceprezes WIB.

Może Cię zainteresować: