Postawy Polaków wobec finansów 2016

26 października zostały zaprezentowane wyniki IX edycji badań „Postawy Polaków wobec finansów”. Po prezentacji odbyła się debata ekspertów, w której uczestniczył z naszego ramienia Waldemar Zbytek, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Omawiane badanie realizowane jest w ramach Programu Tydzień dla Oszczędzania, realizowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundację THINK!

Jego wyniki wskazują na to, iż z perspektywy lat widać poprawę, choć oszczędzanie nadal stanowi dla Polaków wyzwanie. Wciąż też obecny jest rozdźwięk między deklarowanym a faktycznym podejściem do oszczędzania:  70% Polaków uważa, że warto oszczędzać, ale tylko 13% oszczędza regularnie. Częściej sens w tym widzą kobiety, oszczędzają bardziej regularnie oraz korzystając z bardziej profesjonalnych źródeł informacji niż mężczyźni.

Raport z badania dostępny jest na stronie Fundacji Kronenberga.

Po prezentacji badań odbyła się dyskusja ekspertów poświęcona oszczędzaniu. Wzięli w niej udział: Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Marcin Rosiecki, dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej Citi Handlowy oraz prof. Małgorzata Zaleska, prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Waldemar Zbytek, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji i Warszawskiego Instytutu Bankowości. Rozmowę poprowadził Robert Lidke, szef Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia.

W dyskusji Waldemar Zbytek i Marcin Rosiecki wskazywali na potrzebę zarówno szerszych działań z zakresu edukacji finansowej, jak i konieczność edukowania klientów przez pracowników instytucji finansowych. Minister Jerzy Kwieciński zapowiedział, że rząd pracuje nad opracowaniem zachęt dla długoterminowego oszczędzania przez Polaków i wkrótce takie propozycje zostaną zaprezentowane.

Może Cię zainteresować: