Portfel Studenta 2021: studenci finansowo odetchnęli, ale coraz gorzej z wiedzą finansową

Wydatki miesięczne polskich studentów, szczególnie uczęszczających na studia dzienne, obniżyły się poniżej 2000 zł, a dla co trzeciego studenta ogólna sytuacja finansowa uległa poprawie. Jednocześnie jednak rośnie odsetek młodych Polaków deklarujących brak oszczędzania, a aż 90% negatywnie określa poziom swojej wiedzy ekonomicznej. Dodatkowo, blisko połowa polskich studentów (49%) wskazała, że ich możliwości na rynku pracy pogorszyły się przez pandemię – to wybrane wnioski płynące z kolejnej edycji Raportu „Portfel Studenta” opublikowanego przez Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2021/2022.

Miniony rok akademicki dla polskich studentów upłynął pod znakiem specyfiki studiowania w okresie pandemii. Wpłynęło to nie tylko na zdalny tryb uczestniczenia w zajęciach czy przystępowania do egzaminów, ale także sytuację finansową, zakwaterowanie czy ocenę możliwości na rynku pracy. 

Według WIB i ZBP należy podkreślić że, dzięki postępującej akcji szczepień w ciągu ostatnich miesięcy polscy studenci stopniowo wracali do swoich dorywczych zajęć w gastronomii, handlu czy usługach. Znalazło to odzwierciedlenie w wynikach badań przeprowadzonych dla WIB w sierpniu br. Wynika z nich, że dla co trzeciego studenta (35%) ogólna sytuacja finansowa w ciągu ostatniego roku poprawiła się, a pogorszenie (pewne lub znaczne) zadeklarowało 25% osób. Dla porównania w 2020 r., pozytywną ocenę swojego statusu materialnego wyraziło jedynie 8% studentów, podczas gdy pogorszenie aż 53%. Na tle swoich rówieśników, studenci w blisko 31% uważają, że ich status materialny jest podobny do reszty grupy, a 26% uznaje się za lepiej sytuowanych.

Autorzy Raportu przyjrzeli się także deklaracjom młodych Polaków co do poziomu oszczędności. Według badanych najwięcej, bo 23% badanych, oszczędza miesięcznie od 250 do 500 zł. W stosunku do 2020 r., wzrósł odsetek osób oszczędzających powyżej 500 zł (z 15% do 18%). To co niepokoi najbardziej to największy przyrost wśród deklarujących brak oszczędzania (z 8% do 13%). Eksperci tłumaczą to jako jeden z efektów wcześniejszych lockdownów, które spowodowały konieczność sięgnięcia do zasobów na tzw. czarną godzinę, ale jednocześnie przestrzegają przed długoterminowymi konsekwencjami takich postaw.  

Zwłaszcza, że według danych WIB i Fundacji GPW, względem osób w wieku 18-24 lata jest wciąż bardzo wiele do zrobienia w obszarze edukacji ekonomicznej. Aż 90% badanych w tym przedziale wiekowym jest zdania, że ich wiedza w tym zakresie jest mała lub bardzo mała. Największe problemy – i de facto największe potrzeby – młodzi Polacy odczuwają w poprawie wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa (33%). Potwierdzają to dane, które pokazują, że jedynie 15% studentów twierdzi, że nie stosuje tych samych haseł do różnych kont elektronicznych, a ponad 30% nie posiada zainstalowanego antywirusa na smartfonie. 

Pierwszy raz w historii, przez cały miniony rok akademicki większość zajęć oraz egzaminów była prowadzona całkowicie w trybie zdalnym, co przełożyło się również na zmiany w kwestii m.in. najmu studenckiego. Jak wynika z danych Centrum AMRON przytoczonych w raporcie, odsetek studentów najmujących odpłatnie mieszkanie lub pokój spadła w ciągu roku o 18 p.p, a zmianie uległa również liczba mieszkających w domach studenckich (spadek o 8 p.p.). 

Raport opublikowany przez ZBP i WIB przedstawia również polskiego studenta na rynku pracy. Zdaniem badanych najatrakcyjniejszą branżą do rozwoju kariery zawodowej dla kobiet jest branża zdrowotna (aż 73,9% wskazań). Na drugim miejscu studentki wskazały branżę prawniczą i audytorsko-doradczą (64,5%), a na trzecim miejscu – branżę turystyczną i sportową (61,4%). Wśród panów najpopularniejsza okazała się branża budowlana (65,5%), następnie transportowa i logistyczna (60%) oraz branża IT (54,7% wskazań). 

Studenci potrafią również bardzo precyzyjnie określić swoje oczekiwania względem zarobków. Obecnie utrzymują się one na poziomie 2001-3000 zł netto (ponad 19% ankietowanych). W pytaniu o kwotę, jaką chcieliby zarabiać w obecnej pracy, ponad połowa (52%) wskazała przedział 3001-6000 złotych netto miesięcznie. Z kolei za 10 lat ponad 1/3 ankietowanych chciałaby zarabiać ponad 10 000 złotych netto miesięcznie. Na drugim miejscu znalazły się zarobki na poziomie 6001-8000 zł netto (blisko 25%). Tylko 3,6% ankietowanych nie ma sprecyzowanych swoich oczekiwań finansowych.

 

POBIERZ RAPORT PORTFEL STUDENTA 2021

 

Może Cię zainteresować: