Ponad milion kredytów zaciągnęli młodzi Polacy

21% osób w wieku od 18 do 24 lat posiada kredyt. Z danych BIK na dzień 30.06.18 r. wynika, że grupa 639373 młodych kredytobiorców posiada ponad 1,16 mln kredytów.

Struktura produktów kredytowych posiadanych przez młodych wynika z ich wieku i potrzeb, mocno powiązanych ze stylem życia. Z 1167487 obsługiwanych zobowiązań ponad 68% to kredyty konsumpcyjne, 11,5% karty kredytowe, a 18% limity w koncie. Całkowita łączna kwota do spłaty to prawie 10 mld złotych.

Najmniejszy udział w strukturze posiadanych przez młodych kredytów stanowią kredyty mieszkaniowe – jest ich tylko 1,3% czyli 13,3 tys. Mimo ich niewielkiej liczby, całkowita kwota zadłużenia z nich wynikająca, stanowi ponad 2,7 mld zł czyli ponad 27% zadłużenia ogółem. Średnia wartość kredytu mieszkaniowego to 156 548 zł.

 

Osoby rozpoczynające życie na własny rachunek powinny być świadome tego, co dla banków oznacza dojrzałość finansowa. Jest to m.in. umiejętność rzetelnej i terminowej spłaty rat kredytu. Analiza BIK pokazuje, że niestety, ludzie młodzi częściej niż osoby w starszych grupach wiekowych, mają kłopoty z terminową obsługą swych kredytów. Prawie 20% młodych miało opóźnienia w spłacie kredytu powyżej 90 dni.

BIK poddał analizie terytorialnej kredyty młodego pokolenia. Wynika z niej, iż najwięcej zobowiązań kredytowych posiadają mieszkańcy województwa mazowieckiego – 13% i śląskiego – 12%, najmniej zaś mieszkanki województw świętokrzyskiego i opolskiego – 2%.

Może Cię zainteresować: