Płatności mobilne – przyszłością bankowości

Z punktu widzenia klienta banku, najistotniejszy jest fakt, że tak jak w przypadku płatności kartowych transakcje są bezpłatne, a poziom opłaty interchange będzie na takim samym poziomie jak dla operacji kartowych. Ten i wiele innych postulatów dotyczących płatności mobilnych jest wynikiem rozmów, które odbyły się podczas konferencji „Płatności Mobile” w ramach „Horyzontów Bankowości 2015”.

Horyzonty zostały zorganizowane po raz czwarty przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Miesięcznik Finansowy BANK pod patronatem Związku Banków Polskich, w dniu 11 czerwca na warszawskim Stadionie Narodowym.
 
„Szacuje się, że obecnie liczba osób korzystających w Polsce z płatności mobilnych to jedynie od 1,5 do 2 mln użytkowników. Przewidujemy jednak, że w najbliższych latach ze względu na wygodę, łatwość w dokonywaniu płatności oraz wzrost sprzedanych na rynku polskim smartfonów, liczba ta znacząco wzrośnie. Banki również będą zachęcać klientów do korzystania z płatności mobilnych za pomocą różnego rodzaju usług lub powiązanych z płatnościami programów lojalnościowych.” – powiedział Andrzej Wolski, Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.
 
Co warte podkreślenia, polskie Banki mają bardzo dobre doświadczenie we wdrażaniu systemów płatności mobilnych. Od dwóch lat działa usługa IKO Banku PKO BP i Peopay Banku Pekao, które są jednymi z większych wdrożeń w Europie. Jednocześnie w ramach współpracy w zakresie płatności mobilnych 6 banków polskich Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, mBank oraz PKO Bank Polski założyło Polski Standard Płatności, wyznaczając międzybankowy standard płatności mobilnych. Dzięki temu znacząco uprości się wprowadzenie kolejnych usług związanych z płatnościami mobilnymi oferowanymi przez banki w Polsce. Nie będzie to jednak jedyny standard płatności mobilnych oferowany na rynku polskim.
 
„Równocześnie na rynku będzie funkcjonować kilka rodzajów płatności mobilnych jak Blik, Peopay, Skaycash, czy rozwiązania Visa i Mastercard. Możliwe, że w najbliższym czasie, tą listę trzeba będzie uzupełnić o standardy płatności firmy Apple. W ostatnich dniach ogłosiła ona, że ze swoją usługą wchodzi na rynek europejski, a Polska ze względu na sieć i popularność terminali z funkcją zbliżeniową, jest potencjalnie przygotowana na płatności przez nią oferowane” – dodał Andrzej Kawiński Sekretarz Rady Programowej Konferencji.
 
Dochody Banków będą związane z ofertą dodatkowych usług które mogą być zaoferowane Klientom przy okazji wykonywania płatności mobilnej. Taki model biznesowy wymaga nowego podejścia do generacji dochodów w sektorze bankowym. Jednocześnie płatności mobilne są adresowane do bardzo szerokiego grona potencjalnych odbiorców.
 
Po wysłuchaniu prelekcji wszyscy uczestnicy konferencji zgodnie przyznali, że rynek płatności mobilnych ma przed sobą wielką przyszłość a temat jest na tyle szeroki, że na pewno będzie kontynuowany podczas kolejnych spotkań.
 
 
***
Płatności Mobilne to konferencja kadry zarządzającej sektora bankowego, menedżerów departamentów bankowości elektronicznej i mobilnej, oficerów bezpieczeństwa, menedżerów działów IT oraz działów marketingu i public relations. Poruszane tematy podczas konferencji to m.in. sposoby wykorzystania płatności mobilnych na rynkach świata, płatności mobilne w polskich bankach, wzrost znaczenia technologii mobilnych i m-płatności, metody zabezpieczania realizacji mobilnych płatności przed próbami nadużyć, usługi zabezpieczające transakcje mobilne, dynamiczny rozwój usług typu przelew na numer telefonu, M-płatności realizowane z wykorzystaniem jednorazowych kodów oraz M-płatności oparte na technologii NFC.
 
 
***
Horyzonty Bankowości to największe, doroczne, multikonferencyjne przedsięwzięcie sektora bankowego, gdzie w jednym miejscu i czasie organizowane są konferencje, spotkania i debaty z udziałem prezesów, członków zarządów i dyrektorów banków oraz środowisk akademickich i samorządowych oraz przedstawicieli firm z sektora okołobankowego. W ramach Horyzontów Bankowości 2015 miały miejsce następujące wydarzenia: Forum Strategii Bankowych, Kongres Prawa Bankowego i Informacji, Konferencja Płatności Mobilne, rozdanie nagród dziennikarskich im. Mariana Krzaka, rozdanie nagród Konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove”, gala „Miesięcznika Finansowego BANK” połączona z uroczystością wręczenia nagród rankingu „50 największych banków w Polsce 2015”.

Strona wydarzenia: www.aleBank.pl/HB; Twitter: @aleBankPL#HoryzontyBankowosci

 

Może Cię zainteresować: