Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Rok akademicki 2019/2020 to już 10-ty rok realizacji Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Z tej okazji zorganizowano w siedzibie Ministerstwa Finansów uroczyste spotkanie w którym udział wzięli inicjatorzy i partnerzy Programu NZB oraz koordynatorzy i wykładowcy z ponad 30 uczelni na terenie całego kraju. 

Spotkanie otworzył Krzysztof Ostafiński – Dyrektor Programu NZB, który przywitał przybyłych gości, wśród których byli m.in. Jan Sarnowki – Wiceminister Finansów, Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Zarządu Związku Banków Polskich, dr Jacek Furga – Prezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Waldemar Zbytek – prezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Sławomir Grzelczak – Prezes Zarządu BIG InfoMonitor i Małgorzata Bielińska – Dyrektor ds. Edukacji w Biuro Informacji Kredytowej.  

 

 

W trakcie spotkania zaprezentowano materiał filmowy, który zilustrował 10 lat realizacji Programu NZB i jego efekty – m.in. przeprowadzenie ponad 2050 wykładów i 500 stref edukacyjnych, uczestnictwo w ponad 300 konferencjach naukowych i dotarcie w sposób bezpośredni do ponad 265 000 studentów. 

Jako pierwszy głos zabrał Jan Sarnowski – Wiceminister Finansów, którzy przedstawił zaangażowanie resortu w edukację ekonomiczną, jak również z uznaniem odniósł się do działań podejmowanych w ramach Programu. Zapowiedział również, że w najbliższym czasie Ministerstwo Finansów będzie chciało bardziej zaangażować się w edukację finansową w szkolnictwie wyższym.

 

 

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes ZBP podkreślił, że edukacja ekonomiczna to proces, który powinien być realizowany w perspektywie długofalowej, przy zaangażowaniu wielu partnerów, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Sławomir Grzelczak – Prezes Zarządu BIG InfoMonitor podkreślił, że decyzja o utworzeniu Programu NZB była bardzo dobrą decyzją i istnieje ciągła potrzeba podnoszenia poziomu wiedzy studentów z zakresu m.in. budowania wiarygodności finansowej i zarządzania ryzykiem w biznesie i życiu osobistym. 

W trakcie spotkania dyrektor Programu NZB podkreślał, że inicjatorzy Programu NZB (Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej, BIG InfoMonitor) podjęli decyzję o kontynuowaniu Programu co najmniej do 30 czerwca 2022 r. 

Miłym zaskoczeniem dla organizatorów spotkania były podziękowania przygotowane przez przedstawicieli uczelni – dr Jacek Furga, Prezes Zarządu CPB i Waldemar Zbytek, obecnie prezes WIB, a wcześniej osoba odpowiedzialna za budowę i rozwój Programu NZB, odebrali pamiątkowe dyplomy z okazji 10-lecia Programu NZB od Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechniki Koszalińskiej. 

Małgorzata Bielińska – dyrektor ds. edukacji w Biuro Informacji Kredytowej, podsumowała dotychczasowe edycje konkursu na platformie Score Hunter, oraz poinformowała o uruchomieniu jego kolejnej edycji., a prof. Waldemar Rogowski – Główny Analityk w Biuro Informacji Kredytowej – podsumował 2019 r. na rynku kredytowym dla osób indywidualnych oraz przedstawił prognozy na rok 2020. 

Dr Jacek Furga wystąpił z prezentacją pt. „Boom czy bum na rynku mieszkaniowym?”, analizując sytuację na rynku nieruchomości. Mariola Szymańska-Koszczyc – Wiceprezes WIB, przedstawiła najnowsze efekty prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego oraz zachęcała przedstawicieli uczelni do obserwowania prac Rady oraz zaproponowała uczelniom wprowadzenie certyfikatów zawodowych do ich oferty dydaktycznej. 

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja FinSim Liga Akademicka, którą poprowadził Łukasz Lewicki – dwukrotny laureat konkursu, a aktualnie-mentor. Z satysfakcją poinformowano, że konkurs uzyskał wsparcie kolejnych instytucji –  Narodowego Banku Polskiego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.   

Ostatnim punktem Ogólnopolskiego Spotkania Koordynatorów i Wykładowców Programu NZB była uroczysta kolacja, zwieńczona okazałym tortem z okazji 10-lecia Programu NZB i planowaniem kolejnych 10 lat Programu NZB.

 

 

Może Cię zainteresować: