Ogólnopolska kampania społeczna nt. praw studenta

W dniu 21 marca o godzinie 9:00 na blisko 70 uczelniach w Polsce ruszyła ogólnopolska kampania społeczna nt. praw studenta, organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z samorządami studenckimi w celu lepszego poznania i identyfikowania problemów studenckich.

Kampania ma przede wszystkim na celu edukowanie i budowanie świadomości studentów nt. przysługujących im praw oraz zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem łamania praw studenta. Ponadto zakłada promocję instytucji Rzecznika Praw Studenta i Centrum Wsparcia Studentów, funkcjonujących w strukturze Parlamentu Studentów RP.

Główną osią komunikacyjną kampanii jest strona internetowa www.prawastudenta.edu.pl, zawierająca wszystkie niezbędne treści związane z problematyką studencką.

Jednym z elementów kampanii jest przeprowadzenie wśród studentów ankiet dot. praw studenta. Efektem badania będzie raport, przygotowany przez Parlament Studentów RP i mówiący o realnym poziomie przestrzegania praw studenckich w skali całego kraju.

Ankieta jest dostępna tutaj: https://psrp.org.pl/ankieta-dot-praw-studenta/

Może Cię zainteresować: