OFMA razem z Parlamentem Studentów RP dla dziennikarzy akademickich

W Warszawie podpisano porozumienieo współpracy pomiędzy Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej a Centrum Prawa Bankowego i Informacji – inicjatorem Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Projekt OFMA funkcjonuje przy Programie „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” od listopada 2015 r.

 

Obie instytucje, współpracujące ze sobą od połowy 2015 r. w ramach porozumienia podpisanego przez Ariela Wojciechowskiego – Przewodniczącego PSRP oraz Jacka Furgę – Prezesa Zarządu CPBiI będą działać na rzecz rozwoju działalności mediów akademickich w Polsce. Wspólne działania o charakterze PR i komunikacyjnym, współpraca przy organizacji szkoleń, konferencji i spotkań związanych z działalnością mediów akademickich, dialog z instytucjami publicznymi oraz partnerami zewnętrznymi ma zaowocować w przyszłości podniesieniem jakości mediów akademickich, stworzeniem platformy współpracy środowiskowej oraz popularyzacją mediów akademickich wśród studentów.

 

 

Wśród wspólnych inicjatyw OFMA i PSRP w roku akademickim 2016/2017 znajdą się m.in. start Funduszu Grantów dla redakcji i dziennikarzy akademickich oraz Krajowa Konferencja OFMA (www.ofma.info.pl)

Podpisanie porozumienia odbyło się podczas części inauguracyjnej podczas III Konferencji Ekspertów Praw Studenta, której głównym partnerem był Program NZB (więcej informacji).

Może Cię zainteresować: