O światowej gospodarce w Toruniu z udziałem noblisty oraz Związku Banków Polskich i Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”

18 czerwca 2018 r. odbyły się centralne uroczystości jubileuszu 50-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. W ich trakcie doktoratem honoris causa UMK w Toruniu uhonorowany został laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii prof. Robert Franklin Engle. Ponadto, w związku z dynamicznym rozwojem programów edukacyjnych, odnowiono podpisane porozumienie o współpracy w zakresie realizacji Programów Edukacji Ekonomicznej pomiędzy ZBP, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Porozumienie w Toruniu sygnowali: Prezes ZBP – Krzysztof Pietraszkiewicz, Wiceprezes CPBiI – Waldemar Zbytek oraz JM Rektor UMK Toruń prof. dr hab. Andrzej Tretyn.
 

Oprócz głównych obchodów okrągłego jubileuszu WNEiZ UMK zaplanowano szereg wydarzeń towarzyszących, m.in. debaty poświęcone ważnym problemom gospodarki Polski i świata. W części inauguracyjnej Prezes ZBP wygłosił krótką prelekcję pt. "Bankowość wobec wyzwań przyszłości – kilka refleksji". W ramach święta na Wydziale zoorganizowano dwie konferencje naukowe przygotowane przez Katedrę Zarządzania Finansami UMK.

Pierwsza z nich była spotkaniem Katedr Finansów 2018 i dotyczyła współczesnych finansów w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego. Wzięli w niej udział goście z Niemiec, Włoch, Turcji, Łotwy, Tajlandii i Kolumbii oraz członkowie Rady Polityki Pieniężnej. W trakcie konferencji odbyły się m.in. posiedzenia: Komitetu Nauk o Finansach PAN i Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

Drugim z jubileuszowych wydarzeń naukowych była VI Międzynarodowa Konferencja "Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju". Ideą, która przyświecała przedsięwzięciu, było stworzenie forum wymiany poglądów dla przedstawicieli nauki z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich na temat roli zrównoważonego rozwoju w dyscyplinie finanse i jego wpływu na potencjał i konkurencyjność gospodarki.

Może Cię zainteresować: