Nowe władze Forum Uniwersytetów Polskich wybrane!

W dniu 12.01.2019 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Prezydium oraz wybrano władze statutowe, które rozpoczną działalność 1 lutego.

Nowe władze statutowe:

Prezydium:

 

Komisja Rewizyjna:

 

Działalność ustępującego Prezydium w kadencji 2018-2019 skupiała się na realizacji wyznaczonych celów, które obejmowały profesjonalizację oraz budowanie marki organizacji, konsolidację środowiska oraz nawiązanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Zrealizowane zostały projekty dotyczące relewantnych z punktu widzenia działalność samorządów studenckich projekty.

Uniwersytecka Wakacyjna Akcja Studencka– Uniwersytecka Wakacyjna Akcja Studencka to projekt Forum Uniwersytetów Polskich adresowany do studentów uniwersytetów z całego kraju. Głównym jego założeniem jest zapewnienie studentom uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich tańszego noclegu podczas wakacji spędzanych w miastach uniwersyteckich w Polsce. Projekt ma zachęcić studentów uniwersytetów do ogólnopolskiej mobilności oraz umożliwić integrację społeczności akademickiej w Polsce. Akcja trwała od 1 lipca do 30 września 2018 roku.

Uniwerek Camp – W okresie od 28 sierpnia do 1 września w ośrodku wczasowym “Ostrów Pieckowski” uczestnicy brali udział w szkoleniach z zakresu kwestii niezbędnych do funkcjonowania samorządu. Szkolenia dotyczyły następujących obszarów tematycznych: podstawy jakości kształcenia, KPA w szkolnictwie wyższym, Ustawa 2.0, system wsparcia i motywacji studentów, bezpieczeństwo imprez masowych, ankietyzacja, wystąpienia publiczne, RODO. Obóz to nie tylko miejsce nauki, ale także integracji środowiska – zarówno podczas paneli, jak i po nich, było wiele okazji do poznania innych samorządów, wymiany doświadczeń, i praktyk.

Ogólnopolska Kampania Antyplagiatowa „Nie kombinuj, studiuj!” – Głównym założeniem projektu jest dbałość o jakość kształcenia i etykę studiowania na polskich uczelniach. Kampania ma na celu przede wszystkim zapoznanie studentów z tematyką ochrony własności intelektualnej i konsekwencjami związanymi z popełnieniem plagiatu. W ramach projektu powstało szereg artykułów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz prawa autorskiego. Kampania została zorganizowana wspólnie z Parlamentem Studentów RP.

Gala Laurów Uniwersyteckich– Ideą Gali Laurów Uniwersyteckich jest wskazywanie inicjatyw, osób i organizacji, które wspierają działalność studentów. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: Uniwersytecki Projekt Naukowy: Poznańska Mapa Barier. Mentor Studentów: Prof. dr hab. Andrzej Sokala – Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uniwersytet Perspektyw: Kowadło 2.0. Uniwersytecki Projekt Sportowy: Kortowo na sportowo. Uniwersytecki Projekt Kulturalny: Wielkie Grillowanie UAM 2018. Uniwersytecki Projekt Naukowy: Studenckie Forum Jakości. Nagroda specjalna: Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Skuteczny samorząd a Konstytucja dla Nauki– Cykl szkoleniowy dla Samorządów Studenckich zrzeszonych FUniP mający na celu przygotować samorządowców do skutecznej reprezentacji studentów w nowych uwarunkowaniach prawnych. Szkolenie jest dwuetapowe: 1. Wprowadzenie merytoryczne – najważniejsze informacje o Ustawie w odniesieniu do działalności Samorządu Studenckiego, 2. Trening umiejętności miękkich – sztuka negocjacji z władzami Uczelni, umiejętności precyzyjnego formułowania własnych propozycji, skuteczność prezentacji własnego stanowiska. Prelegenci: Paweł Adamiec (Koordynator Ekspertów ds. studenckich PKA), Paweł Nowak (Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców)

Bezpieczny Student – Projekt ma na celu przeprowadzenie cyklu szkoleń regionalnych dla uczelni zrzeszonych w Forum Uczelni Technicznych oraz Forum Uniwersytetów Polskich. Podczas szkolenia zostaną przedstawione regulacje, które normują organizację i bezpieczeństwo wydarzeń artystyczno–rozrywkowych oraz sportowych na uczelniach wyższych. W jego trakcie zaprezentowana zostanie wykładnia przede wszystkim przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, co pozwoli na bezpieczne organizowanie takich wydarzeń w przyszłości przez studentów, w tym samorząd studentów. Dodatkowo prelegenci podzielą się uwagami, wnioskami i dobrymi praktykami z imprez masowych i nie masowych zebranymi podczas spotkań na wielu Uczelniach Wyższych. Współorganizator – Forum Uczelni Technicznych. Prelegenci: dr Mateusz Dróżdż, Karol Fil.

Artykuł powstał w ramach współpracy Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z Forum Uniwersytetów Polskich.

Może Cię zainteresować: