Najważniejsze wyzwania bankowości w perspektywie najbliższych 5-10-15 lat

III Forum Strategii Bankowych 2016 skoncentrowane było na dyskusji prezesów banków o modelach i strategiach biznesowych wynikających z regulacji UE, środowiska niskich stóp procentowych oraz rosnącej konkurencji firm z kategorii FinTech.

„W polskich realiach przy niedoborze krajowego kapitału, ustawie o podatku bankowym oraz potencjalnym przewalutowaniu kredytów mieszkaniowych, widać rosnący niepokój zagranicznych i krajowych inwestorów. Istnieje ryzyko likwidacji wielu tradycyjnych oddziałów banków, ucieczki kapitału spowodowanej coraz mniejszą stopą zwrotu z sektora polskich banków na tle innych branż gospodarki. Rosnące obciążenia na rzez BFG, problemy SKOK-ów, nowe wymogi kapitałowe i płynnościowe CRD IV – wszystkie te elementy wymagają przekonstruowania strategii banków na najbliższe lata.” – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich.

W sprawie FinTech bankowi eksperci wygłaszają nie raz sprzeczne opinie. Część z nich uważa, że trzeba współpracować z uwagi na wymogi dyrektywy PSD2. Ich adwersarze twierdzą że banki powinny przez własne start-up’y testować i wprowadzać na rynek nowatorskie lub konkurencyjne rozwiązania wobec takich gigantów jak: Amazon, Google itp.

 

 

Według wyników najnowszych badań opinii (Monitor Bankowy 06’2016. TNS dla ZBP) w zdecydowanej większości bankowcy określają firmy FinTech, jako inspirację do wprowadzania nowych produktów (75%) oraz sugerują, że mogą to być potencjalni partnerzy innowacji (66%). Tylko 51% badanych obawia się, że firmy te niosą ryzyko przejęcia dotychczasowych klientów.

Ważnym wątkiem prezentacji i dyskusji panelowych Forum był wpływ zmian preferencji klientów korporacyjnych i indywidualnych w korzystaniu usług finansowych. A to już w perspektywie 5-10-15 lat bezpośrednio wpłynie na modele biznesowe banków. Zmiany są skutkiem wzmocnienia praw konsumenckich przez UE oraz obecnością na rynku nowego pokolenia klientów, żyjących w wirtualnej rzeczywistości mediów społecznościowych.

„Nowa dekada polskiej bankowości oznacza nowy typ relacji z klientami, zwiększenie roli doradczej banków wobec klientów, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa w coraz mniej stabilnym świecie” – podsumował Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny Miesięcznika Finansowego BANK.

Zorganizowane już po raz trzeci „Forum Strategii Bankowych” było jedną z dwóch głównych konferencji „Horyzontów Bankowości 2016”, które zakończono Galą Rankingu „50 największych banków w Polsce” Miesięcznika Finansowego BANK.

Może Cię zainteresować: