Nagrody w Konkursie Etyka w Finansach wręczone!

Już po raz IV zostały przyznane nagrody w polskiej edycji Konkursu „Etyka w Finansach - Nagroda Robina Cosgrove”.Gala rozdania nagród zwyczajowo już towarzyszyła Konferencji Horyzonty Bankowości i odbyła się podczas ogłoszenia dorocznego rankingu „50 największych banków w Polsce 2016″.

Jury w składzie: prof. Paul Dembinski, prof. Wojciech Gasparski, Maciej Głogowski, Władysław Gołębiewski, Włodzimierz Grudziński, Dobrochna Kędzierska, Aleksander Kompf, Jakub Kuriata, prof. Róża Milic – Czerniak, Konrad Sadurski, Katarzyna  Zajdel – Kurowska, Małgorzata Zdzienicka – Grabarz, po zapoznaniu się z treścią wszystkich prac nadesłanych na Konkurs postanowiło nagrodzić 4 osoby.

 

 

Prace nadesłane na Konkurs w tym roku poruszały szereg nowych zagadnień, nie podnoszonych w poprzednich edycjach, m. in. etyka w sprzedaży ubezpieczeń, etyka w relacjach bank – przedsiębiorca.  
Jury przyznało 2 równorzędne nagrody pierwsze dla:

Łukasza Jasińskiego za pracę pt. Praca pt. „Etyka sprzedaży ubezpieczeń na życie”.
Łukasz Jasiński to doktorant na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Autor publikacji naukowych na temat systemów ochrony zdrowia, prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych i oszczędzania. Współpracuje z Polsko-Amerykańską Fundacją Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE). Od 2011 r. związany z branżą ubezpieczeniową.

Mariusza Maziarza za pracę pt. „Żądanie obiektywizmu to marzenie ściętej głowy”.
Mariusz Maziarz to doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe obejmują filozofię ekonomii oraz metodologię ekonomii, a w szczególności ekonometrii. Dotychczas zajmował się zjawiskiem wyciągania przez ekonometryków sprzecznych wniosków na podstawie tych samych danych (ang. emerging contrary results phenomenon). Obecnie jest kierownikiem projektu badawczego poświęconego epistemologii przyczynowości we współczesnych badaniach ekonomicznych.

Jury przyznało II miejsce Tomaszowi Szemrajowi  za pracę pt. „Transparentność jako fundament partnerstwa w relacjach bank-przedsiębiorstwo”.
Tomasz Szemraj to absolwent Uniwersytetu Ekonomiczno-Socjologicznego w Łodzi (Kierunek Finanse i Bankowość) oraz Podyplomowego Studium Finanse i Strategie Spółek Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, doktorant studiów niestacjonarnych na Uniwersytecie Ekonomiczno-Socjologicznym w Łodzi (w trakcie pisania praca doktorska z tematyki kapitału obrotowego), autor publikacji naukowych polsko- i angielskojęzycznych (głównie z dziedziny zarządzania kapitałem obrotowym), od 9 lat nieprzerwanie pracownik banków komercyjnych, pełniący kolejno funkcje: analityka kredytowego dla przedsiębiorstw z segmentu MSP oraz dużych przedsiębiorstw, eksperta ds. ryzyka, analityka biznesowego korporacyjnego oraz analityka sprzedażowego w obszarze dużych przedsiębiorstw; w latach 2009-2010 trener kilkudziesięciu szkoleń z zakresu charakterystyki spółek typu spin off/out oraz finansowych aspektów komercjalizacji nowoczesnych technologii w kontekście prawa własności przemysłowej.

Jury zdecydowało się również przyznać wyróżnienie dla Mileny Osińskiej za pracę pt. „Fundament długotrwałego sukcesu w bankowości? Podejście oparte na zasadach etycznych”.
Milena Osińska jest absolwentką Wydziału Zarządzania na Politechnice Warszawskiej. Obecnie pracuje jako Starszy Specjalista w Zespole Implementacji Procesów Kredytowych w Departamencie Procesów. Wcześniej pracowała jako specjalista od social mediów.

Prace nagrodzone w polskiej edycji zostaną przekazane do edycji międzynarodowej.

Sponsorami nagród w Konkursie byli:

  • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  • Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Bank Zachodni WBK S.A.

 

Może Cię zainteresować: