Nagrody Jubileuszowe Programu NZB rozdane!

W dniach 11 – 13 września 2019 roku w Jachrance odbyła się doroczna Konferencja Katedr Finansów, której tematem przewodnim były „Finanse – 95 lat po reformie Władysława Grabskiego”. W wydarzeniu wzięło udział bisko 200 nauczycieli akademickich z całej Polski.

Pierwszego dnia Konferencji odbyła się uroczysta sesja plenarna, podczas której wręczono Nagrody Jubileuszowe Partnera wydarzenia – Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Z okazji 10-lecia funkcjonowania Programu, który obecny jest na ponad 120 polskich uczelniach i dotarł do ponad 250 000 studentów, nagrodzeni zostali zarówno inicjatorzy, partnerzy, jak i pracownicy naukowi, którzy w sposób szczególny zaangażowali się we wspieranie i realizację Programu NZB.

Jubileuszowe statuetki wręczone zostały przez prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza (Związek Banków Polskich) i dr. Mariusza Cholewę (Biuro Informacji Kredytowej) – inicjatorów Programu NZB, oraz przez wiceprezesa Dariusza Marcjasza (Krajowa Izba Rozliczeniowa) – partnera który w szczególny sposób angażował się w rozwój Programu NZB. 

 

Nagroda Jubileuszowa z okazji 10-lecia Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem przyznana została Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Parlamentowi Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, a statuetki odebrali odpowiednio prof. dr hab. inż. Jan Szmidt– Przewodniczący KRASP oraz Bogdan Marek – członek Rady Wykonawczej PSRP.

Spośród ponad 2 000  pracowników uczelni, którzy brali udział w realizacji Programu, Nagrodą Jubileuszową z okazji 10-lecia Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem uhonorowani zostali, za szczególne zaangażowanie w działania edukacyjne realizowane w ramach Programu:

  • dr Anna Korzeniowska – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
  • dr hab. Katarzyna Kochaniak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr inż. Agnieszka Parkitna – Politechnika Wrocławska
  • dr Piotr Majewski – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
  • dr Iwia Kuchciak – Uniwersytet Łódzki 

Dyplom za aktywnie wspieranie Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  tegorocznego organizatora Konferencji Katedr Finansów, przyznany został

  • dr Ninie Drejerskiej
  • dr hab. Justynie Franc-Dąbrowskiej

Ponadto Nagroda Jubileuszowa z okazji 10 – lecia Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem została przyznana dla  Biura Informacji Kredytowej oraz Krajowej Izba Rozliczeniowa – instytucji bez zaangażowania których nie było by możliwe zbudowanie jednego z największych programów edukacyjnych w szkolnictwie wyższym w Polsce. Jubileuszową statuetkę z rąk Krzysztofa Pietraszkiewicza – prezesa Związku Banków Polskich i Waldemara Zbytka – wiceprezesa Centrum Prawa Bankowego i Informacji (organizatora Programu NZB) odebrał dr Mariusz Cholewa – prezes BIK, oraz Dariusz Marcjasz – wiceprezes KIR.

Może Cię zainteresować: