Nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców V kadencji

Rozpoczął się nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców, która jest organem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zadaniem Rady Młodych Naukowców jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających dokonania środowiska młodych badaczy w Polsce.

Członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która:
 
  • nie ukończyła 35 roku życia;
  • posiada znaczące osiągnięcia naukowe;
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią i przestrzega zasad etyki naukowej;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

Więcej informacji na stronie: www.nauka.gov.pl

Może Cię zainteresować: