Mobilne i nie tylko wyzwania bankowej przyszłości

Kto i gdzie zarabia na rynku? Czy w dobieograniczeń i wzrostu kosztów funkcjonowania jest szansa na utrzymanie obecnych i stworzenie nowych źródeł zysku w obszarze bankowości? Czy w kontekście wymagań rynku w kierunku usług mobilnych banki będą musiały wybierać miedzy szybkim wdrażaniem nowych technologii, a utrzymaniem bezpieczeństwa na obecnym, najwyższym poziomie? – to tylko kilka z pytań, z którymi zmierzą się uczestnicy „Horyzontów Bankowości 2016”.

Jak wynika z tegorocznego raportu mShopper 2.0, zrealizowanego pod patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej już 53% Polaków, posiadających smartfona korzysta z bankowości mobilnej. W stosunku do zeszłego roku odsetek ten wzrósł o ponad 15%, co pokazuje, że ten segment bankowości nieustająco zyskuje na znaczeniu. Dla klientów, oprócz funkcjonalności równie ważne jest to, że transakcje mobilne są bezpłatne. Czy jednak taki stan rzeczy biorąc pod uwagę rosnące obciążenia sektora bankowego, jest możliwy do utrzymania?

Wciąż większość banków komercyjnych oraz spółdzielczych nie posiada własnego systemu bankowości mobilnej, to już w przypadku banków detalicznych proporcje są odwrotne. Dziś, w coraz większej liczbie instytucji nie podejmuje się już dyskusji nad zasadnością wdrożenia takich rozwiązań, a skupia się raczej na dopracowaniu efektywności ich modelu biznesowego. O tym dyskutować będą uczestnicy konferencji „Płatności Mobilne”.

Podczas dyskusjina „Forum Strategii Bankowych”, będą prezentowane różne założeniadługoletniej strategii sektora. Poszukiwane będą odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu realizacji celów banku w obliczu nowych wyzwań technologicznych, presji regulacyjnych i rosnących wymagań klientów.

– Dyskusje praktyków będą dotyczyć także potencjalnego obniżenia zysków inwestorów krajowych i zagranicznychz powodum.in.niskich stóp procentowych, podatku bankowego i kosztownych projektów przewalutowania kredytów mieszkaniowych.Czynniki te mogą ograniczyćkonkurencyjność w sektorze usług finansowych i prowadzićdo stopniowego ograniczenia możliwości kredytowania przedsiębiorstw i klientów indywidualnych oraz obnizyć atrakcyjność polskich banków w oczach inwestorów zagranicznych – powiedział Andrzej Wolski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Bez względu na skutki tych czynników, sektor bankowy będzie stał w obliczu wielu innych  wyzwań, jak konieczność wzmacniania systemu cyberbezpieczeństwa oraz pogłębianie współpracy z sektorem administracji publicznej w ślad za skutecznym wsparciem państwa przy technicznej realizacji Programu 500+, będącego modelowym przykładem udanego projektu w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

 

„Horyzonty Bankowości 2016” odbędą się 20 czerwca 2016 r. w hotelu Double Tree w Warszawie:

Części przedpołudniowa, w godz. 9:00 – 14:00:

o   Forum Strategii Bankowych 2016

o   Płatności Mobilne 2016

Części popołudniowa, w godz. 15:00 – 17:00:

o   Gala rankingu „50 największych banków w Polsce 2016″:

  • Wręczenie nagród laureatom Konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove” za najlepszy esej
  • Wręczenie Nagród Dziennikarskich im. Mariana Krzaka
  • Wręczenie nagród rankingu „50 największych banków w Polsce 2016″ „Miesięcznika Finansowego BANK”
  • Debata środowiska bankowego: „Bankowość wobec wyzwań rozwojowych”
  • Wręczenie medali Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich

Może Cię zainteresować: