Mieszkania dla studentów – będzie taniej

W 2020 r. 66% studentów stacjonarnych wynajmowało lokum odpłatnie, w tym największa ich liczba (36%) płaciła czynsz w wysokości 500 - 750 zł miesięcznie. Od marca 2020 r. sytuację na rynku nieruchomości dla studentów istotnie zmieniła pandemia koronawirusa. W ocenie ekspertów, w roku akademickim 2020/21 należy spodziewać się obniżki cen najmu. Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2020”.

Centrum AMRON od 11 lat publikuje Raport AMRON-SARFiN poświęcony analizie zmian cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym, od 5 lat monitorujemy rynek najmu mieszkań, a od 2018 r., jako jedyny ośrodek analityczny w Polsce, szczegółowo analizujemy dane dot. najmu studenckiego, który w Polsce stanowi istotną część całego rynku mieszkań na wynajem. Tegoroczny raport, ze względu na uwarunkowania zmieniające pod wpływem pandemii COVID-19, powinien stać obowiązkową lekturą i służyć jako niezbędny poradnik przydatny przy negocjowaniu umów najmu na rok akademicki 2020/2021. Może być tylko taniej! – powiedział dr Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji; Centrum AMRON.
 
66% ankietowanych studentów kształcących się w 19 ośrodkach akademickich w Polsce wynajmuje lokum odpłatnie. Najwięcej, bo 52% wszystkich respondentów zadeklarowało, że są najemcami prywatnej nieruchomości, natomiast 14% wskazało na zakwaterowanie w akademiku. 27% ankietowanych mieszka u rodziny lub znajomych i nie płaci za najem, zaś 7% studentów posiada własną nieruchomość.
 
Miesięczne opłaty za najem ponoszone przez studentów są zróżnicowane i zależą od wielu czynników. W grupie ankietowanych wahały się od 270 zł za pokój w akademiku uczelnianym do nawet 2.500 zł za całe mieszkanie na wyłączność. Studenci uwzględniali w odpowiedzi całkowity czynsz najmu, dodając przeciętne opłaty za media i czynsz administracyjny. 88% badanych zadeklarowało, że ich miesięczna opłata za najem była mniejsza lub równa 1.000 zł. Pozostałe 12% osób płaciło więcej niż 1.000 zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę przedziały 250-złotowe, najwięcej ankietowanych (36%) wskazało na czynsze najmu rzędu 500-750 zł. Opłaty od 250 do 500 zł ponosiło 28% studentów, zaś od 750 do 1000 zł – 24% z nich. Najmniej, bo tylko 2% badanych, zdecydowało się wynajmować lokum po cenie wyższej niż 1500 zł.
 
 
Interesująca jest analiza cen najmu pokoi pod kątem liczby lokatorów. Mieszkanie w pojedynkę kosztowało średnio 741 zł miesięcznie i było ok. 200 zł droższe niż współdzielenie pokoju. W grupie ankietowanych różnica cenowa pomiędzy pokojem dwuosobowym a wieloosobowym, gdzie mieszka trzech lub więcej studentów, jest niewielka i wynosi zaledwie 37 zł.
 
Z dziewięciu dostępnych czynników mających największy wpływ na wybór najmowanej nieruchomości, najwięcej z ankietowanych studentów jako jeden z najważniejszych wskazało cenę. Taka odpowiedź pojawiła się 1.364 razy.
 
Zamknięcie uczelni z powodu pandemii COVID-19 spowodowało duże zmiany na rynku najmu studenckiego. Tylko 37% ankietowanych zadeklarowało, że ich sytuacja mieszkaniowa po wprowadzeniu przez rząd obostrzeń nie zmieniła się. Pozostałe 63% studentów zdecydowało się na wyprowadzkę bądź negocjowanie ceny najmu. Na zerwanie lub zawieszenie umowy najmu i wyjazd z miasta studiowania zdecydowało się 27% badanych. 15% studentów mogło liczyć na obniżkę czynszu w dotychczasowym miejscu najmu, a kolejne 15% zmieniło lokum na tańsze. 2% ankietowanych płaciło za najem tyle samo, pomimo zmiany miejsca zamieszkania. W 2% przypadków studenci wyprowadzili się z miasta studiowania, ale nadal musieli pokrywać całą opłatę ze względu na obowiązywanie umowy.

Rynek najmu studenckiego cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród inwestorów komercyjnych, jak i osób prywatnych.

Dzięki współpracy z koordynatorami programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem korzystamy z bezpośrednich kontaktów ze studentami większości ośrodków akademickich w Polsce i z pierwszej ręki otrzymujemy aktualne i wiarygodne informacje o warunkach mieszkaniowych w najmie studenckim – będziemy uważnie obserwowali rozwój sytuacji na tym rynku – dodaje prezes Furga.

 

Pełny raport jest dostępny na stronie internetowej www.amron.pl

 

Może Cię zainteresować: