Międzynarodowa Konferencja ISAT 2015

W dniach 20-22 września 2015 roku odbędzie się w Karpaczu 36 Międzynarodowa Konferencja INFORMATION SYSTEMS ARCHITECTURE AND TECHNOLOGY ISAT 2015.

Konferencja skierowana jest do środowisk naukowych, osób zaangażowanych w projekty związane z informacją, zarządzaniem, systemami komunikacyjnymi i komputerowymi, a także zaangażowanych w rozwój systemów informatycznych i biznesowych aplikacji komputerowych. Aktualne obszary zainteresowań uczestników konferencji są następujące: Systems Analysis and Modeling, Finance, Logistics & Market, Web Systems,  Artificial Intelligence Methods, Computer Networks & Distributed Computing, High Performance and Cloud Computing, Knowledge Discovery and Data Mining, Multi-Agent & Internet of Things Systems,  Knowledge Based Management, Mobile & Service Oriented Systems.
 
Gościem konferencji będzie prof. Peter Nielsen z Aalborg University, Dania, który wygłosi referat plenarny pt. "Some insights from big data research projects" dotyczący bardzo aktualnego w nauce i technice problemu "Big Data". Prof. P. Nielsen poprowadzi również Sesję Specjalną pt. "Advances in methods for managing complex planning environments" z udziałem polskich i zagranicznych naukowców współpracujących w ramach międzynarodowych programów badawczych.
 
Obrady konferencji będą prowadzone w języku angielskim. W tym roku konferencja zgromadzi 80 osób z kraju i zagranicy. Materiały konferencji będą publikowane przez międzynarodowe wydawnictwo Springer w ramach serii wydawniczej Advances in Intelligent Systems and Computing.
 
Głównym organizatorem ISAT 2015 jest Pracownia Systemów Internetowych i Mobilnych w Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Współorganizatorem jest Katedra Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Patronat nad konferencją objął Związek Banków Polskich i Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.
 
Zapraszamy do Karpacza!
 
Współprzewodniczący Konferencji ISAT 2015
Prof. Leszek Borzemski
Prof. Zofia Wilimowska
 

Może Cię zainteresować: