Międzynarodowa konferencja „Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej”

W dniu 22 maja br. w murach Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej”.

Zrealizowana została ona z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. 
 
Jej celem była wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych realizowanych w obszarze identyfikacji czynników wpływających na rozwój sfery realnej, tworzenia warunków do rozwoju systemu finansowego, a także postrzegania nowej roli współczesnych instytucji kredytowych w gospodarce.
 
Referaty programowe wygłosili m.in. Prof. nadzw. dr hab. Leon Podkaminer, reprezentujący Wiedeński Instytut Międzynarodowych Porównań Gospodarczych oraz Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, dr Piotr Szpunar, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Michał Masłowski – przedstawiciel Ministerstwo Finansów.
 
Wielogodzinną debatę naukową zakończył cykl wystąpień słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu mechanizmów funkcjonowania strefy euro, realizowanych przez Uczelnię wraz z Narodowym Bankiem Polskim. Słuchacze mieli możliwość skonfrontowania swojej wiedzy i skorzystania z cennych uwag ekspertów.
 
Można więc powiedzieć, że konferencja odniosła wielowymiarowy sukces, m.in.: była kontynuacją corocznych spotkań naukowców, została doceniona przez liczne grupy opiniotwórcze, zwiększyła liczbę uczestników reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe.
 
 
.
 
 
 

Może Cię zainteresować: