Mały ZUS: nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców

Zarabiam czy nie – jeśli jestem przedsiębiorcą, to muszę zapłacić składki do ZUS. Do tej pory ich wysokość była stała. Teraz może zależeć od mojego przychodu.

 

Składki do ZUS to miesięczny wydatek w kwocie ponad 1200 zł (dla osób, które płacą pełne składki). Początkujący przedsiębiorcy mogą na starcie liczyć na ulgi. Pierwsza z nich to ulga na start (przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności), która zwalnia z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca odprowadza wtedy tylko składkę zdrowotną (nieco ponad 300 zł). Druga to odprowadzanie tzw. składek preferencyjnych (przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności) w kwocie nieco powyżej 500 zł. Mały ZUS to zupełnie nowe rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy,  wykonują działalność na niewielką skalę i nie osiągają wysokich przychodów. Ich składki mogą być proporcjonalne do osiąganych przychodów.

 

Kogo obejmie mały ZUS

Mały ZUS to rozwiązanie dla przedsiębiorców, których przychód w ubiegłym roku nie przekroczył trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. Ta kwota w 2018 r. to 63 000 zł (jeśli działalność była prowadzona  przez część roku – ten limit jest niższy).  Aby skorzystać z małego ZUS trzeba prowadzić działalność przez co najmniej  60 dni w roku poprzedzającym. To oznacza, że osoby, które rozpoczną działalność w tym roku, nie będą mogły od razu skorzystać z nowych zasad.

 

Ile zapłacę

Kwota składek przy małym ZUS jest odpowiednio niższa jeżeli osiągamy niższe przychody. Od naszych przychodów uzależnione są składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Kwota składki zdrowotnej jest zawsze taka sama, nie obejmują jej żadne ulgi (w 2019 r. wynosi 342,32zł).

Zazwyczaj składki na ubezpieczenia społeczne nalicza się procentowo od 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia (pełny ZUS) lub 30% minimalnego wynagrodzenia (składki preferencyjne). Te kwoty, to  kolejno: 2 859 zł i 675 zł (w 2019 r.), to podstawy wymiaru składki, a więc kwoty, od których nalicza się składki. A jak wygląda podstawa przy małym ZUS? Swój przeciętny miesięczny przychód mnożymy przez wskaźnik podany przez ZUS (na 2019 rok ten wskaźnik wynosi 0,5083), np. 2000 zł x 0,5083 = 1 016,60 zł.  Otrzymany wynik to nasza podstawa wymiaru składki. Od tej kwoty naliczamy: 19,52% na ubezpieczenie emerytalne, 8% na ubezpieczenie rentowe, 2,45% na dobrowolne ubezpieczenie chorobowei 1,67% na ubezpieczenie wypadkowe (jego wysokość zmienia się co roku) oraz doliczamy składkę zdrowotną. Twoja minimalna podstawa nie może być  niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia, a więc nie może być niższa niż minimalna podstawa przy preferencyjnych składkach.

Twoje składki będą uzależnione od przychodu i znajdą się w przedziale pomiędzy kwotą preferencyjnych składek (nieco powyżej 500 zł) a kwotą pełnego ZUS (nieco powyżej 1200 zł).

 

Jak długo

Z niższych składek można skorzystać przez określony czas. Ten czas to 3 lata w ciągu 5 lat prowadzenia działalności (a dokładniej 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych).

 

Same plusy?

Większość świadczeń z ZUS, np. zasiłki (macierzyński, opiekuńczy czy chorobowy) czy emerytury, są uzależnione od wysokości składek jakie płacimy na ubezpieczenia. Oznacza to,  że decyzja o skorzystaniu z „małego ZUS-u” będzie miała wpływ na wysokość świadczeń, które będą proporcjonalnie niższe.

Może Cię zainteresować: