Lepiej sprawdź firmę, zanim zaczniesz w niej pracować

Planujesz zmianę pracy? Najpierw sprawdź, czy firma, która Ci proponuje zatrudnienie jest uczciwa! Wg danych Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku, aż 171,4 mln zł wyniosła kwota niewypłaconych należności z tytułu wynagrodzenia1. 

Zanim zdecydujemy się na podjęcie nowej pracy możemy sprawdzić czy mamy do czynienia z uczciwym pracodawcą. Wystarczy wykonać 4 proste kroki – radzą eksperci BIG InfoMonitor.

Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez MillwardBrown na zlecenie BIG InfoMonitor, płace pracownicze znajdują się na drugim miejscu w hierarchii regulowania zobowiązań przez przedsiębiorców, zaraz po zobowiązaniach wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Pomimo to, zgodnie z danymi PIP, w 2014 roku pensji, o łącznej wartości 171,4 mln zł2, nie wypłacono 83,3 tys. pracownikom w Polsce. Co zrobić, aby ustrzec się przed sytuacją, w której stajemy się zależni od nieuczciwego pracodawcy.

– Sposobem na uniknięcie kłopotów z brakiem pensji jest weryfikowanie wiarygodności przedsiębiorstw poprzez kilka, ogólnodostępnych źródeł. Jednym z nich są bazy Biur Informacji Gospodarczej, w których można znaleźć dane o zaległościach płatniczych lub ich braku danej firmy. Jeżeli to pozytywne wiadomości, możemy być pewni, że pieniądze będą wpływać regularnie na nasze konto. Natomiast jeśli firma nie płaci kontrahentom, możemy się spodziewać problemów. Warto wtedy się zastanowić, czy ryzyko, jakie niesie ze sobą każda zmiana pracy, jest tego warte – tłumaczy Mariusz Hildebrand, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor.

Warto także podkreślić, że poprzez usługi biur informacji gospodarczych, możemy również monitorować na bieżąco czy nie ma nowych wpisów o zaległych płatnościach firmy, w której jesteśmy zatrudnieni. W przypadku, gdy pojawią się pierwsze przesłanki o kłopotach finansowych firmy, a tym samym zostanie ona wpisana do rejestru dłużników, będziemy w stanie pozyskać  o tym informację. Pozwoli to nam zarówno zacząć ograniczać wydatki, aby mieć oszczędności na „czarną godzinę”, jak również będzie to dla nas sygnał do szukania nowej pracy.

4 kroki, aby zweryfikować pracodawcę: 

Sprawdź, czy dana firma nie ma długów. Możesz to zrobić znając NIP danego przedsiębiorstwa korzystając z bazy np. BIG InfoMonitor przez Internet. Wystarczy zarejestrować się na stronie BIG.pl, a następnie wejść do zakładki „raporty”. Jednorazowy koszt takiego sprawdzenia wynosi ok. 30 zł.

Sprawdź opinie, ale wybieraj wiarygodne źródła – osoby, które znasz lub np. portale związane z karierą zawodową. Możemy tam znaleźć informacje na temat danej firmy wpisywane przez byłych i obecnych pracowników.

Sprawdź certyfikaty, jakie dana firma posiada, np. Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, który otrzymują tylko te przedsiębiorstwa, które nie figurują w bazach BIG InfoMonitor, BIK i ZBPoraz nie zalegają w ZUS i US na dzień przyznania certyfikatu.

Sprawdź w GUS, na podstawie NIP, czy dana firma istnieje, czy nie jest np. w procesie upadłości, etc.

Podstawowe zagadnienia związane z polityką gospodarczą, tj. polityka rozwoju gospodarczego, polityka strukturalna, polityka przemysłowa, polityka regionalna, rynek pracy, konkurencja, Unia Europejska – struktura instytucjonalna i zasady funkcjonowania, unia walutowa, finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, pozyskiwanie kapitałów, emisja papierów wartościowych, ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, planowanie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych, leasing.Źródło: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

 

(1) http://www.pip.gov.pl/pl/rzecznik-prasowy/komunikaty-biezace/59081,informacja-nt-przestrzegania-przepisow-w-zakresie-wyplaty-wynagrodzen-i-innych-swiadczen-za-rok-2014-r-w-porownaniu-z-rokiem-2013-r-.html

(2) tamże

 

Może Cię zainteresować: