„Lekcje z ZUS” – zwiększ swoje szanse w rekrutacji na uczelnie

Niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z ubezpieczeń społecznych. Brak systemowej wiedzy Polaków w tym zakresie rzutuje na postawy i zachowania społeczne dotyczące kwestii zabezpieczania się przed ryzykiem choroby, wypadku, niezdolności do pracy czy starości.

Dlatego też Zakład, widząc konieczność edukowania społeczeństwa w tym zakresie, szczególnie wśród ludzi młodych, wkraczających na rynek pracy i jednocześnie odpowiadając na apele nauczycieli o nawiązanie współpracy, zainaugurował autorski projekt pn. „Lekcje z ZUS”.

Jedną z zachęt do uczestnictwa w projekcie „Lekcje z ZUS” jest olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” z atrakcyjnymi nagrodami oraz możliwością uzyskania dodatkowych punktów w rekrutacji na uczelnie oraz indeksów. Rywalizacja jest trójetapowa, a ostatnia część olimpiady to ogólnopolski finał w centrali ZUS w Warszawie, podczas którego o zwycięstwo walczy 16 najlepszych zespołów z całego kraju.

Może Cię zainteresować: