Kredyt studencki – niezależność, odpowiedzialność, wsparcie

Życie studenckie nieodłącznie wiąże się z określonymi wydatkami.  Część z nich pracujący student może pokryć z własnej pensji - w szczególności, jeśli uczy się tylko w weekendy. Ulgą dla jego portfela mogą być stypendia, choć te z reguły nie pozwalają na zaspokojenie wszystkich potrzeb.

Jak wynika z ostatniej edycji raportu „Portfel Studenta” wydanego przez Związek Banków Polskich łącznie na pomoc materialną Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło w 2016 r. ponad 1 633 mln zł. Dodatkowo jednak studenci na każdym etapie studiów mogą skorzystać z preferencyjnych kredytów studenckich  – udzielanych m.in. przez zrzeszenia banków spółdzielczych.

 

Takie kredyty wypłacane są w transzach, podobnie jak stypendia. Przez 10 miesięcy w roku, czyli w miesiącach w których trwają zajęcia na konto studenta wpływa po 400, 600, 800 lub nawet 1000 zł. Wysokość miesięcznej raty można zmieniać w zależności od potrzeb. Zaletą jest karencja w spłacie takiego zobowiązania. Spłata kredytu rozpoczyna się dopiero po 2 latach od ukończenia studiów. Do tego czasu nie są naliczane odsetki. Później wynoszą zaledwie połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego, czyli aktualnie 0,875 proc. Okres spłaty może być nawet dwa razy dłuższy od okresu wypłacania kredytu.

Kredyty studenckie są skierowane do najmniej zamożnych studentów. W ubiegłym roku, aby z niego skorzystać dochód w rodzinie nie mógł przekroczyć 2,5 tys. zł na osobę. Najlepsi studenci mogą liczyć na umorzenie części kredytu. Dotyczy to osób, które znalazły się w gronie 5% najlepszych absolwentów swojej uczelni. Mogę one liczyć na anulowanie 20 proc. wartości kredytu. Takie osoby muszą złożyć odpowiedni wniosek wraz z zaświadczeniem z uczelni. Na specjalne traktowanie mogą też liczyć osoby w trudnej sytuacji materialnej.

Dzięki dopłatom do oprocentowania z budżetu państwa kredyt studencki jest stosunkowo tanią formą kredytowania umożliwiającą zdobycie wykształcenia. O kredyty z dopłatami do oprocentowania mogą ubiegać się: studenci uczelni publicznych i niepublicznych, studiujący w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia, a także studenci studiów doktoranckich. Ponadto: słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, będący osobami cywilnymi, słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami cywilnymi.

Jednym ze zrzeszeń banków spółdzielczych, które udzielają takich pożyczek jest Spółdzielcza Grupa Bankowa. Jak wskazują, jej eksperci wśród korzyści płynących z takiego rozwiązania jest:

  • atrakcyjne oprocentowanie;
  • możliwość dopłat do oprocentowania z budżetu państwa;
  • możliwość karencji w spłacie kredytu;
  • możliwość zawieszenia spłaty kredyty w przypadku trudnej sytuacji materialnej;
  • spłatę kredytu rozpoczyna się dopiero po 2 latach od zakończenia studiów;
  • możliwość umorzenia spłaty kredytu dla najlepszych studentów.

Istotną kwestią, na którą wskazują eksperci przy podejmowaniu decyzji o ubieganiu się o tego typu dofinansowanie, jest rozsądne zaplanowanie celów na jakie planujemy przeznaczyć dodatkowe środki. Ważne aby w miarę możliwości stanowiły one przede wszystkim wsparcie np. przy opłacaniu czesnego lub pokoju w akademiku, a nie zakupu najnowszego modelu smartfona czy  weekendowych spotkań w modnych klubach.

Należy pamiętać, że  warunkiem kontynuowania wypłat transz kredytu w kolejnych semestrach jest przedłożenie bankowi kredytującemu ważnej legitymacji studenckiej, w terminie do 31 marca i do 31 października. Dlatego warto dbać o szybkie zdobywanie "pieczątki" (czyli naklejki) na legitymacji, żeby nie narazić się na wstrzymanie transzy.

Eksperci SGB przypominają, że innymi dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o kredyt studencki są m.in.

  • wniosek kredytowy;
  • zaświadczenie wystawione przez uczelnię;
  • dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta;
  • dokument tożsamości.

Może Cię zainteresować: