Krajowa Konferencja OFMA po raz szósty

Blisko 50 dziennikarzy studenckich, reprezentujących redakcje z największych ośrodków akademickich w Polsce, wzięło udział w 6. Krajowej Konferencji OFMA, która odbyła się w dniach 11-12 grudnia br. Jak co roku wydarzenie zostało zorganizowane przez Warszawski Instytut Bankowości, ale po raz pierwszy w formule online.

Wśród gości tegorocznej edycji pojawili się m.in. przedstawiciele władz Związku Banków Polskich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Szkoły Głównej Handlowej oraz czołowi dziennikarze, w tym m.in. Maciej Orłoś, Andrzej Stankiewicz i Dariusz Rosiak.

 

 

Krajowa Konferencja OFMA to coroczne spotkanie redakcji studenckich z całej Polski, które ma na celu integrację środowiska mediów akademickich, wymianę doświadczeń oraz możliwość poszerzenia wiedzy, a także umiejętności z zakresu warsztatu dziennikarskiego oraz popularyzacji wiedzy o ekonomii, bankowości, finansach i cyberbezpieczeństwie. Pierwsza edycja odbyła się w listopadzie 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wydarzenie jest realizowane w ramach działań Programu „Bankowcy dla Edukacji” – zainicjowanego przez Związek Banków Polskich.

 

 

Konferencję otworzył Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości i współtwórca OFMA – Michał Polak. Następnie, w tradycyjnej, debacie inauguracyjnej – w tym roku pt. „Wspólne wyzwania gospodarki i mediów w odbudowie świata postcovidowego”, udział wzięli: Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes ZBP, Paweł Jaroszek – Wiceprezes ZUS, dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH – Prorektor ds. rozwoju SGH oraz Bartłomiej Godusławski – Z-ca redaktora naczelnego portalu Business Insider Polska. Debatę moderował Piotr Topoliński (Akademickie Radio Kampus / „3 grosze o ekonomii”).

 

 

W części otwierającej podsumowano również tegoroczne edycje projektów realizowanych we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Aktywny Student” oraz „OFMA – rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich”. Wręczono także nagrody dla laureatów dwóch Konkursów: Grantowego dla mediów studenckich oraz Reportażowego dla studentów, o łącznej puli nagród w wysokości 24 000 zł. W imieniu składów jurorskich rywalizację podsumował dziennikarz RMF FM – Krzysztof Berenda.

 

Laureaci Konkursu Grantowego:

  • kategoria „finanse studenta”: Bartłomiej Chlabicz (Akademickie Radio Kampus) za materiał “Studenckie oszczędzanie bez tajemnic”;
  • kategoria „aktywność studencka”: Kamil Kijanka (Magazyn Akademicki Koncept) za materiał “Łódzka brać studencka w eterze”;
  • kategoria „nauka i szkolnictwo wyższe”: Joanna Kukier (Akademickie Radio Centrum UMCS) za materiał “Doktorat – hit czy kit?”.

Laureaci Konkursu Reportażowego:

  • kategoria „ekonomia i nowe technologie”: Eliza Filipiak (Uniwersytet Wrocławski) za reportaż „Waluty cyfrowe – źródło problemów, czy rozwiązań?”;
  • kategoria „społeczeństwo”: Oliwia Trojanowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za reportaż “Mały trybik w białoruskiej machinie wolności”;
  • kategoria „sport”: Michał Rutka (Uniwersytet Warszawski) za reportaż “Kent Washington to już przeszłość. Start Lublin zwycięzcą w dobie koronawirusa”.

 

Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia konferencji było spotkanie z gościem specjalnym, którym w tym roku był Maciej Orłoś. Podczas panelu „Z telewizji do Youtube’a – bilet w jedną stronę?” gość opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z pracą dziennikarza we współczesnym świecie oraz odpowiedział na pytania uczestników w sesji Q&A.

Drugiego dnia uczestnicy Konferencji wzięli udział w spotkaniach warsztatowych z czołowymi dziennikarzami: Anitą Werner (TVN24) i Michałem Kołodziejczykiem (Canal+), Magdaleną Miśką Jackowską (Score and the City), Andrzejem Stankiewiczem (Onet.pl) oraz tegorocznym laureatem nagrody Grand Press dla najlepszego dziennikarza – Dariuszem Rosiakiem („Raport o stanie świata”). W dalszej części dnia odbył się panel dyskusyjny o przyszłości mediów studenckich z udziałem redaktorów naczelnych tych redakcji. Owocna dyskusja oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami Konferencji wskazała największe wyzwania stojące przed mediami studenckimi w Polsce, oraz obszary, w których młodzi dziennikarze mogą się rozwijać.

Na zakończenie tegorocznej konferencji, uczestnicy spotkali się z Michałem Kanownikiem, prezesem ZIPSEE Cyfrowa Polska i promotorem serwisu Patronite. W spotkaniu prowadzonym przez redaktor naczelną Magazynu akademickiego Koncept, Aleksandrę Klimkowską, dyskutowano o wyzwaniach stojących przed młodymi ludźmi w rozwijającym się cyfrowym świecie, kierunkach rozwoju dziennikarzy studenckich w nowoczesnym biznesie medialnym oraz współpracy biznesu i mediów.

 

 

 

Może Cię zainteresować: