Konkurs „Wiedza o Finansach i Gospodarce”

Konkurs Wiedzy o Finansach i Gospodarce, którego pierwsza edycja odbyła się w 2015 r. jest co roku organizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Koło Naukowe Finanse i Gospodarka aktywnie pomaga w organizacji Konkursu, głównie w zakresie promocji. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Patronem Medialnym wydarzenia jest Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. 

Konkurs ma na celu promowanie i utrwalenie wiedzy z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinach naukowych: finanse i ekonomia. Nad stroną merytoryczną i zagadnieniami naukowymi Konkursu czuwa Opiekun Koła: dr hab. Sylwester Kozak.

Konkurs jest jednym z narzędzi wykorzystywania wiedzy akademickiej w praktycznym życiu zawodowym i zarządzaniu finansami własnego gospodarstwa domowego. Informacje o tegorocznej edycji dostępne są na poniżej.

 

Szczegóły na : http://knfinanseigospodarka.sggw.pl/projekty/konkurs/
 

Może Cię zainteresować: