Konkurs FINSIM Liga Akademicka 2022/2023 rozstrzygnięty

Konkurs FINSIM Liga Akademicka organizowany jest przez Warszawski Instytut Bankowości już od 11 lat, realizowany jest w ramach programu sektorowego BANKOWCY DLA EDUKACJI. Jego partnerem głównym od samego początku jest Związek Banków Polskich. Partnerami są także Bankowy Fundusz Gwarancyjny, PwC Polska oraz wspomniany już Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest fundatorem nagród finansowych dla 3 najlepszych zespołów oraz 3 –miesięcznych odpłatnych praktyk dla zwycięskiej drużyny. W środowisku akademickim konkurs wspiera także program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

06.06.2023 r. odbył się tegoroczny finał Konkursu FINSIM Liga Akademicka w formule on-linie, który otworzyła Magdalena Skwarska, Koordynator Konkursu. Uczestników oraz zaproszonych gości powitał Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości – organizatora konkursu.

W tej edycji Konkursu uczestniczyło 10 zespołów-banków, grupujących 50 studentów, reprezentujących 9 polskich uczelni:   Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Gdańska, Politechnika Lubelska, Politechnika Świętokrzyska, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet, Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Rywalizacja prowadzona była pod opieką Mentorów, doświadczonych bankowców: Michała Bellwona oraz Andrzeja Jakubaszka.

Zwieńczeniem gry było Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego każdy bank-zespół zaprezentował przyjętą w grze strategię i osiągnięte wyniki, na podstawie przygotowanego wcześniej sprawozdania finansowego. W trakcie sesji trzeba było wykazać się nie tylko bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, ale także opanowaniem i niezwykłą sztuką prezentacji.

Laureatem 11 edycji Konkursu został zespół Credit UEK S. A. reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

II miejsce zajął zespół KPM Bank również reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

III miejsce zdobył PREMIUM STUDENT TRUST reprezentujący Politechnikę Świętokrzyską.

Okazją do zdobycia kolejnych umiejętności z zakresu zarządzania Bankiem będzie udział w kolejnej 12 edycji konkursu FIN SIM LA, do której organizator – Fundacja Warszawski Instytut Bankowości już teraz pragnie zaprosić wszystkich uczestników.

Może Cię zainteresować: