Konkurs FINSIM Liga Akademicka 2021/2022 rozstrzygnięty

25.04.2022 r. odbył się tegoroczny finał Konkursu FINSIM Liga Akademicka w formule on-linie, który otworzyła Magdalena Skwarska, Koordynator Konkursu. Uczestników oraz zaproszonych gości powitał Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości - organizatora konkursu. 

Konkurs FINSIM Liga Akademicka organizowany jest przez Warszawski Instytut Bankowości już od 10 lat, realizowany jest w ramach programu sektorowego BANKOWCY DLA EDUKACJI. Jego partnerem głównym od samego początku jest Związek Banków Polskich. Projekt realizowany jest również z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Partnerami są także Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest fundatorem nagród finansowych dla 3 najlepszych zespołów oraz 3–miesięcznych odpłatnych praktyk dla zwycięskiej drużyny.  W środowisku akademickim konkurs wspiera także Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

 

W tej edycji Konkursu uczestniczyło 15 zespołów-banków, grupujących 75 studentów, reprezentujących 13 polskich uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Rywalizacja prowadzona była pod opieką trzech Mentorów, doświadczonych bankowców: Michała Bellwona, Andrzeja Jakubaszka oraz Łukasza Lewickiego.

Zwieńczeniem gry było Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego każdy bank-zespół zaprezentował przyjętą w grze strategię i osiągnięte wyniki, na podstawie przygotowanego wcześniej sprawozdania finansowego. W trakcie sesji trzeba było wykazać się nie tylko bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, ale także opanowaniem i niezwykłą sztuką prezentacji.

Laureatem 10 edycji Konkursu został zespół BANK WGR reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

II miejsce zajął zespół VaBank reprezentujący Politechnikę Rzeszowską.

III miejsce zdobył Kopiec Bank reprezentujący Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Okazją do zdobycia kolejnych umiejętności z zakresu zarządzania Bankiem będzie udział w kolejnej 11 edycji konkursu FIN SIM LA, do której organizator – Fundacja Warszawski Instytut Bankowości już teraz pragnie zaprosić wszystkich uczestników.

 

Może Cię zainteresować: