Konkurs FINSIM Liga Akademicka 2020/2021 rozstrzygnięty

23 kwietnia 2021 r. odbył się tegoroczny finał Konkursu FINSIM Liga Akademicka w formule on-linie. Spotkanie otworzyła Magdalena Skwarska, Menedżer Konkursu. Uczestników oraz zaproszonych gości powitał Waldemar Zbytek, Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości - organizatora konkursu. Tegoroczny finał swoją obecnością zaszczycili także przedstawiciele Partnerów Projektu: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich oraz Artur Pustelnik, Dyrektor Zarządzający Pionem Ryzyka Systemowego z Banku Gospodarstwa Krajowego - fundatora nagród głównych w konkursie. Słowa uznania przekazał także dr Krzysztof Kil z Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu a w szczególności studentom reprezentującym Uniwersytet Ekonimiczny w Krakowie.

Konkurs FINSIM Liga Akademicka organizowany jest przez Warszawski Instytut Bankowości już od 9 lat, realizowany jest w ramach programu sektorowego BANKOWCY DLA EDUKACJI. Jego partnerem głównym od samego początku jest Związek Banków Polskich. Projekt realizowany jest również z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Partnerami są także Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz wspomniany już Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest fundatorem nagród finansowych dla 3 najlepszych zespołów oraz 3 – miesięcznych odpłatnych praktyk dla zwycięskiej drużyny.  W środowisku akademickim konkurs wspiera także program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

W tej edycji Konkursu uczestniczyło 20 zespołów-banków, grupujących 100 studentów, reprezentujących 17 polskich uczelni:   Politechnikę Gdańską, Politechnikę Świętokrzyską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Zielonogórski.

Rywalizacja prowadzona była pod opieką trzech Mentorów, doświadczonych bankowców: Michała Bellwona, Andrzeja Jakubaszka oraz Łukasza Lewickiego.

Zwieńczeniem gry było Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego każdy bank-zespół zaprezentował przyjętą w grze strategię i osiągnięte wyniki, na podstawie przygotowanego wcześniej sprawozdania finansowego. W trakcie sesji trzeba było wykazać się nie tylko bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, ale także opanowaniem i niezwykłą sztuką prezentacji.

 

Laureatem 9 edycji Konkursu został zespół Bank FENIKS reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie , osiągając na koniec drugiego roku działalności cenę akcji 456,66 zł na wirtualnej giełdzie FINSIM.

  • II miejsce zajął zespół Bank Katowitz reprezentującyUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach z wynikiem 439,45 zł za akcję na wirtualnej giełdzie FINSIM.
  • III miejsce zdobył Hedgehog Bank reprezentujący Politechnika Rzeszowska  im. Ignacego Łukasiewicza z wynikiem 433,80 zł za akcję na wirtualnej giełdzie FINSIM.

 

Tegoroczne nagrody – karty podarunkowe w wysokości: 5 000 zł za zajęcie I miejsca, 3 000 zł za zajęcie II miejsca i 2 000 zł za zajęcie III miejsca oraz możliwość odbycia praktyk zawodowych dla zwycięskiego zespołu ufundował Bank Gospodarstwa Krajowego Partner Projektu.

Okazją do zdobycia kolejnych umiejętności z zakresu zarządzania Bankiem będzie udział w kolejnej 10 edycji konkursu FI SIM LA, do której organizator – Fundacja Warszawski Instytut Bankowości już teraz pragnie zaprosić wszystkich uczestników.

Może Cię zainteresować: