Konkurs FINSIM Liga Akademicka 2018/2019 zakończony

25 kwietnia 2019 R. Warszawski Golden Floor Tower gościł uczestników finału siódmej już edycji Konkursu FIN SIM Liga Akademicka.

Tegoroczny finał otworzył Krzysztof Kokot, Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, a uczestniczyli w niej zaproszeni goście: Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Członek Kapituły Konkursu FINSIM LA, Artur Pustelnik - Dyrektor Zarządzający Pionem Ryzyka Systemowego z Banku Gospodarstwa Krajowego, Anna Krawczyk - Starszy Specjalista ds. Rekrutacji i Employer Brandingu Departament HR z Banu Gospodarstwa Krajowego, Alina Stahl - Rzecznik prasowy Biura Informacji Kredytowej.

Swoją obecnością zaszczycili także przedstawiciele uczelni: dr Krzysztof Kil – Opiekun Koła Naukowego Bankowości z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dr Piotr Łasak z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

FINSIM Liga Akademicka to szkolenie o charakterze zawodowym, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna z zakresu zarządzania finansowego bankiem. W trakcie gry uczestnicy, jako zarządy wirtualnych banków, mieli szansę sprawdzenia się w jednym ze scenariuszy makroekonomicznych, by na koniec dowiedzieć się, jak ich decyzje w grze przełożyły się na ceny akcji banków na wirtualnej giełdzie FINSIM. Rywalizacja prowadzona była pod opieką trzech Mentorów i doświadczonych bankowców: Michała Bellwona,  Andrzeja Jakubaszka oraz Łukasza Lewickiego.

W siódmej edycji Konkursu FIN SIM Liga Akademicka 2018/2019 uczestniczyło 18 zespołów-banków, grupujących blisko setkę studentów, reprezentujących 16 polskich uczelni: Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Zielonogórski, Szkoła Głowna Handlowa Warszawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Jagielloński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Warszawska.

Zwieńczeniem gry było Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego każdy bank-zespół zaprezentował przyjętą w grze strategię i osiągnięte wyniki, na podstawie przygotowanego wcześniej sprawozdania finansowego. W trakcie sesji trzeba było wykazać się nie tylko bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, ale także opanowaniem i niezwykłą sztuką prezentacji. Głosami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy najlepiej oceniono prezentację zespołu 317Bank am Main z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Laureatem Konkursu został zespół BaB, reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, osiągając na koniec drugiego roku działalności cenę akcji 34,71 zł na wirtualnej giełdzie. II miejsce zajął zespół EmeraldBank z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z wynikiem 12,97zł/akcję.

III miejsce zdobył zespół Bank Robber’$ z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z wynikiem 11,13 zł/akcję.

Podczas podsumowania Konkursu niejednokrotnie powtarzana była opinia, że wszyscy uczestnicy są wygranymi, ponieważ wzięli udział w niezwykłym i praktycznym szkoleniu. A laureaci – dzięki wygranej – będą mogli poznać tajniki pracy bankowca w Banku Gospodarstwa Krajowego, który ufundował nagrodę główną w postaci praktyk studenckich oraz karty podarunkowej o wartości 10000 zł.

Okazją do zdobycia kolejnych umiejętności z zakresu zarządzania Bankiem będzie udział w kolejnej 8 edycji konkursu FIN SIM LA, do której organizator – Fundacja Warszawski Instytut Bankowości już teraz zaprosił wszystkich uczestników.

Może Cię zainteresować: