Konferencja Programu NZB z udziałem kluczowych partnerów

13 czerwca br.  w Warszawie odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców Programu "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem". Konferencja miała na celu podsumowanie działań w kończącym się bieżącym roku akademickim, rozmowę na temat przyszłości projektu, jak również była okazją do wymiany opinii i doświadczeń między nauczycielami akademickimi z całej Polski.

W Konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele partnerów i patronów projektu, w tym Piotr Müller – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Rektor Politechniki Warszawskiej, Małgorzata Bielińska – Dyrektor ds. Edukacji Biura Informacji Kredytowej, a także Wojciech Leśniewski – Menedżer Programu Santander Universidades BZ WBK.

Uczestników i zaproszonych gości przywitał Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Waldemar Zbytek, następnie głos zabrał Dyrektor Programu NZB – Krzysztof Ostafiński,  który podsumował ostatni rok pracy i przedstawił bieżące informacje dotyczące realizacji programu.

 

 

Następnie przedstawiono stan realizacji i wykorzystania platformy ScoreHunter w uczelniach partnerskich Programu. Zebrani na Sali uczestnicy zgodnie podkreślili, że platforma edukacyjna Biura Informacji Kredytowej spełniła swoją rolę i była wartościowym narzędziem dydaktycznym dla studentów, które wspierało realizację programu kształcenia w ich uczelniach.

Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz w swoim wystąpieniu zaznaczył, jak ważnym i nadzwyczajnym w skali kraju jest Program NZB. – To wielkie i niespotykane przedsięwzięcie powstało zasadniczo nieco na przekór pojawiającym się głosom o braku porozumienia między biznesem a uczelniami. Dziś już wiemy, że było to realne a poparcie ważnych instytucji na czele z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajową Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskichpotwierdza, że również potrzebne i mocne merytorycznie – powiedział Prezes Związku Banków Polskich.

 

 

Kolejnym punktem agendy było wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podsekretarz stanu Piotr Müller omówił postęp prac nad projektem reformy szkolnictwa wyższego i przedstawił szczegółowo najważniejsze zapisy zawarte w tak zwanej "Konstytucji dla Nauki". Uczestnicy spotkania chętnie dyskutowali o zmianach, jakie przewiduje nowe prawo, szczególnie interesując się systemem oceniania pracowników naukowych, powołaniem rady uczelni czy likwidacją obligatoryjnych minimów kadrowych.

Do wystąpienia Piotra Müllera odniósł się prof. Jan Szmidt, który zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia reformy szkolnictwa wyższego, pomimo narastających kontrowersji. Rektor Politechniki Warszawskiej przypomniał dwa cele edukacji akademickiej – przygotowanie elit zdolnych przejąć w przyszłości odpowiedzialność za kraj, oraz dostarczenie odpowiednio wykształconych fachowców dla ciągle rozwijającego się biznesu. W kontekście drugiego celu przedstawił wyniki analizy losów absolwentów Politechniki Warszawskiej, które wskazują m.in., że 73% ankietowanych absolwentów wykorzystuje w pracy wiedzę pozyskaną w toku nauki przynajmniej w średnim stopniu.

Następnie głos zabrał Krzysztof Pietraszkiewicz. Prezes ZBP podziękował swoim przedmówcom za rzeczową i wartościową dyskusję oraz otwartość na szeroko pojętą współpracę środowiska akademickiego z biznesem. Zwrócił również uwagę, że edukacja ekonomiczna młodego społeczeństwa jest celem, który musi być realizowany nieustannie. Przywołał wyniki badań, które wprost pokazują, że umiejętności praktycznego wykorzystywania nowoczesnych instrumentów rynku finansowego czy zarządzania ryzykiem finansowym wśród młodych nadal wymaga naszej wspólnej pracy, tak aby młodzi Polacy mogli z pełną świadomością korzystać z dostępnych mechanizmów finansowych, przede wszystkim z korzyścią dla siebie i swoich bliskich.

Kolejnym tematem poruszonym podczas spotkania były zachowania płatnicze i kredytowe młodych Polaków. W tym temacie wypowiedział się prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Kredytowy Biura Informacji Kredytowej. Omówił on zachowania młodych w wieku akademickim na rynku kredytowym i płatniczym oraz wynikające z nich zagrożenia.

 

 

Spotkanie zakończył Wojciech Leśniewski, Menedżer Programu Santander Universidades. W swoim wystąpieniu przedstawił zaangażowanie społeczne Banku Zachodniego WBK oraz zaprezentował podstawowe założenia międzynarodowego programu realizowanego przez Grupę Santander. Prezentacja Wojciecha Leśniewskiego oraz informacja o partnerstwie pomiędzy dwoma największymi programami edukacyjnymi w środowisku akademickim wywołała pozytywne reakcje i komentarze ze strony uczestników spotkania, którzy podawali, że dzięki tej współpracy rozwój ich działań na uczelniach będzie jeszcze lepszy i przyniesie pozytywne skutki dla studentów.

Może Cię zainteresować: