Kolejne Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem za nami!

18 kwietnia br. odbyło się , w formule online, Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Zgromadziło ono ponad 100 pracowników akademickich z blisko 60 uczelni z całej Polski.

Była to kolejna okazja do spotkania przedstawicieli nauki z biznesem i instytucjami publicznymi. W tym ważnym środowiskowym spotkaniu udział wzięły:

  • Wiceminister Justyna Orłowska – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum GovTech
  • Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich
  • Prof. Waldemar Rogowski – Główny Analityk BIK i BIG InfoMonitor
  • Monika Wojciechowska – Ministerstwo Finansów
  • Dr Jacek Furga – Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji
  • Waldemar Zbytek – Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji
  • Prof. Tomasz Rachwał – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Katarzyna Kiryczyk – PwC Polska

Spotkanie prowadził Krzysztof Ostafiński – Dyrektor Programu NZB.

Spotkanie pokazało, że łączy nas wspólny cel, którym jest dążenie do doskonalenia edukacji ekonomicznej. Podkreślono, że  istnieje pilna potrzeba zwiększenia poziomu wiedzy różnych grup wiekowych, a doświadczenie programów edukacyjnych takich jak Program NZB, jest ważnym elementem wsparcia przygotowywanej Krajowej Strategii Edukacji Finansowej i wdrażania do szkół ponadpodstawowych nowego przedmiotu – biznes i zarządzanie.

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom!


Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem to największy  programów pozaformalnej edukacji ekonomicznej w Polsce – realizowany na podstawie porozumień podpisanych z ponad 120 uczelniami. Powstał w 2009 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich i Biura Informacji Kredytowej, przy wsparciu i zaangażowaniu Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Więcej o Programie NZB na www.nzb.pl

Może Cię zainteresować: